Karjeros ugdymas

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą.

Programa mokiniams padės:

  • pažinti karjerai svarbias charakterio savybes;
  • rasti ir naudoti visą su karjera susijusią informaciją,
  • priimti tinkamus karjeros sprendimus;
  • mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulinti karjerai svarbias kompetencijas,
  • įgyti lankstumo pereinant į kitą karjeros ar mokymosi aplinką,
  • suformuos mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.

Karjeros specialistai gimnazijoje:

Rita Petrauskienė, rusų k. MM, atsakinga už 5 – 8, I – IV gimn. kl.

Diana Šaliūnienė, kūrybinio konstravimo, ekonomikos ir verslumo mokytoja, atsakinga už PUG, 1-4 klases.

Renata Lincevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už Karjeros specialistų veiklą gimnazijoje.

UK veiklos planas 1-4 kl. 2023-2024 m.m.

UK veiklos planas 5-IV gimn.kl. 2023-2024 m.m.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2023 14 spalio