Gimnazijos vadovai

Gimnazijos direktorius

Žilvinas Damijonaitis

Gimnazijos direktorius

II vadybinė kategorija, geografijos mokytojas metodininkas.
Išsilavinimas
1998 m. – VPU, suteiktas gamtos mokslų bakalauro laipsnis ir bendrojo lavinimo mokyklos geografijos mokytojo kvalifikacija.
2000 m. – VPU, suteiktas gamtos mokslų magistro laipsnis ir gimnazijos geografijos mokytojo kvalifikacija.
2014 m. – MRU, suteiktas viešojo administravimo magistro laipsnis.

8 37 362621 / 8 603 16224
zilvinas.damijonaitis@versvugimnazija.lt

Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai

Renata Lincevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ekonomikos ir verslumo mokytoja
Išsilavinimas
2010 m. – LŽŪŪ, suteiktas ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
2012 m. – ASU, suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Lijana Bilinkevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

III vadybos kategorija, pradinių klasių vyresnioji mokytoja
Išsilavinimas
1999 m. - Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla, suteikta pradinės mokyklos mokytojo kvalifikacija.
2003 m. – VPU, suteiktas edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.

Laima Gečiauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Etikos mokytoja metodininkė
Išsilavinimas
1998 m. - Vytauto Didžiojo universitetas, suteiktas katalikų teologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
2005 m. - Vilniaus pedagoginis universitetas, suteikta mokytojo kvalifikacija.
2019 m. - Kauno kolegija, suteiktas buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro laipsnis.

Dovilė Kovalenkinienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Socialinė pedagogė metodininkė
Išsilavinimas
2008 m. – Lietuvos Kūno kultūros akademija, suteikta socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija.
2010m. – Kauno technologijos universitetas, suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (specializacija – švietimo vadyba).

Paulius Kunevičius

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Išsilavinimas
2000 m. - Lietuvos kūno kultūros akademija, suteikta kūno kultūros mokytojo profesinė kvalifikacija, Edukologijos bakalauras