Tikslai ir uždaviniai

Strateginiai tikslai:

  • Gerinti ugdymo ir mokymosi kokybę, siekiant, kad kiekvienas mokinys darytų asmeninę pažangą.
  • Įgyvendinti verslumo ugdymo naudojant inovatyvias technologijas mokyklos ugdymo turinį, akcentuojant mokinių kūrybingumo ir mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymą.
  • Tapti inovatyviomis technologijomis aprūpinta mokykla.
  • Skatinti mokytojų kryptingą kūrybiškumo ugdymo naudojant inovatyvias technologijas, technologijų inovacijas, darbo su informacija kompetencijų tobulinimą.
Paskutinis atnaujinimas: 2017 14 kovo