Novatoriško verslumo ugdymo samprata

NOVATORIŠKO VERSLUMO UGDYMO SAMPRATA

Pagrindinis Novatoriško verslumo ugdymo tikslas – išugdyti novatoriškai mąstančią asmenybę, gebančią savarankiškai ir aktyviai veikti, kurti naujas idėjas ir jas realizuoti.

Pagrindinės Novatoriško verslumo ugdymo sampratos nuostatos:

  1. Mokykloje siekiama ugdymo kokybės, mokinių pažangos ir geresnių pasiekimų, įgyvendindama mokymosi paradigma.
  2. Mokiniai skatinami geriau pažinti save, pasitikėti savo jėgomis; savitai, kūrybiškai ir pozityviai mąstyti; veikti individualiai ir kartu; nusistatyti tikslus, išsiugdyti atsakomybę už savo asmeninį tobulėjimą; spręsti problemas, įsivertinant sprendimų įgyvendinimui reikalingas sąnaudas ir potencialią inovacijų naudą – kurti socialinę, ekonominę ir kitas vertes.
  3. Konkreti veikla derinama prie mokinių poreikių ir ugdymo sričių, taip mokiniams padedama išsiugdyti įvairius gebėjimus.
  4. Mokinių iniciatyvumą, kūrybiškumą, verslumą, lyderystę skatina glaudūs ryšiai su verslo atstovais.
  5. Mokykla, jos aplinka, gyvenamoji vietovė, visos kitos mokymosi vietos ir išmanioji aplinka naudojamos mokymosi tikslams įgyvendinti. Dažnai mokomasi neįprastoje aplinkoje.
  6. Mokymuisi naudojamos naujausios skaitmeninės technologijos, pasitelkiami įvairūs socialiniai tinklai, įtraukiama mokyklos ir vietos bendruomenė.
  7. Mokiniai kaupia keliamas idėjas, patys kuria skaitmeninius išteklius, kurie naudojami ir kaip mokymosi priemonės.
  8. Skatinama mokinių refleksija, kurios metu apmąsto, aptaria mokymąsi ir mokymosi pasiekimus bei padarytą pažangą.

Veršvų gimnazijos Novatoriško verslumo ugdymo samprata

Paskutinis atnaujinimas: 2017 19 balandžio