Finansinės ataskaitos

2019 metai

Kauno Veršvų gimnazijos 2019 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Kauno Veršvų gimnazijos biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2019 – III ketvirtis
Kauno Veršvų gimnazijos 2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Kauno Veršvų gimnazijos 2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
Kauno Veršvų gimnazijos 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018-12-31
Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018-09-30
Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018-06-30
Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų suma 2018 m. birželio 30 d.
Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita
Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2018 m. birželio 30 d. ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018-03-31
Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. kovo 31 d. ataskaita
Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita
Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2018 m. kovo 31d. ataskaita

2017 metai

2017 m. Kauno Veršvų gimnazijos metinis balansas

Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-09-30
Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-06-30
Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. birželio 30 d. ataskaita
Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita
Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017 m. birželio 30 d. ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-03-31
Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita
Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita
Forma Nr. 1 Budžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitųlėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

 2016 metai

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (gruodžio 31 d.)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m.rugsėjo 30d. ataskaita_1
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m.rugsėjo 30d. ataskaita_2
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m.rugsėjo 30d. ataskaita_3
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m.rugsėjo 30d. ataskaita_4
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m.rugsėjo 30d. ataskaita_5
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m.rugsėjo 30d. ataskaita_6
2016 metų III ketvirčio balansas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30d. ketvirtinė ataskaita_1
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30d. ketvirtinė ataskaita_2
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30d. ketvirtinė ataskaita_3
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30d. ketvirtinė ataskaita_4
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30d. ketvirtinė ataskaita_5
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30d. duomenis

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020 1 kovo