Finansinės ataskaitos

2018 metai

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 rugsėjo 30 d. ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų skiriamų programoms finansuoti ataskaita

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos 2018 09 30

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. II ketvirčio
Veršvų gimnazijos aiškinamasis raštas 2018m. balandžio 25d. I ketvirtis
Budžetinių įstaigų pajamų ir kitos ataskaitos 2018 kovo 31 d.
Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita 2018m. kovo 31d.
Veršvų gimnazijos ataskaitos ir aiškinamasis raštas 2018m. kovo 31d.
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2018 01 01
2017 m. Kauno Veršvų gimnazijos metinis balansas

2017 metai

Aiškinamasis raštas 2017m. rugsėjo 30d.
Aiškinamasis raštas 2017m. kovo 31d.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20170331 ataskaita_1
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20170331 ataskaita_2
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20170331 ataskaita_3
Budžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ir kita ataskaita 20170331
Finansinės būklės ataskaita pagal 20170331 duomenis
Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita 20170331
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 20170331 duomenis

 2016 metai

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (gruodžio 31 d.)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m.rugsėjo 30d. ataskaita_1
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m.rugsėjo 30d. ataskaita_2
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m.rugsėjo 30d. ataskaita_3
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m.rugsėjo 30d. ataskaita_4
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m.rugsėjo 30d. ataskaita_5
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m.rugsėjo 30d. ataskaita_6
2016 metų III ketvirčio balansas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30d. ketvirtinė ataskaita_1
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30d. ketvirtinė ataskaita_2
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30d. ketvirtinė ataskaita_3
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30d. ketvirtinė ataskaita_4
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30d. ketvirtinė ataskaita_5
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30d. duomenis

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018 spalio 15