Neformalusis ugdymas

Neformalusis švietimas 1-4 klasėse

Robotika mažiesiems

Vadovė: Vaida Juškevičienė

Užsiėmimai vyksta 404/407 kab. (Mūšos g. 6)

Pirmadienis (1-4 kl.)
13.50-14.35

Konstravimas

Vadovė: Evelina Šmulkštytė

Užsiėmimai vyksta 18 kab. (Inkaro g. 94)

Ketvirtadienis (1-2 kl.)
12.55-13.40

Mokslinė laboratorija

Vadovė: Evelina Šmuikštytė

Užsiėmimai vyksta 18 kab.  (Inkaro g. 9a)
Antradienis (3-4 kl.)
12.55-13.40

Užsiėmimai vyksta (Romainių g. 28)
Pirmadienis (3-4 kl.) – 9 kab.
13.25-14.10
Penktadienis (1-2 kl.) – 4 kab.
12.00-12.45

Dailės studija

Vadovė: Laneda Jatulevičienė

Užsiėmimai vyksta 19 kab.  (Inkaro g. 9a)

Antradienis (1-4 kl.)
12.55-13.40
13.50-14.35

Dailės studija

Vadovė: Nelė Jurgelionienė

Užsiėmimai vyksta 9 kab.  (Romainių g. 28)

Trečiadienis
PUG, 1-4 kl.     12.55-13.40
1-4 kl.               13.50-14.35

Keramika

Vadovė: Niljolė Vosylienė

Užsiėmimai vyksta 19 kab.  (Inkaro g. 9a)

Trečiadienis
PUG      12.00-12.45
1-4 kl.   12.55-13.40
1-4 kl.   13.50-14.35

Šokio studija

Vadovė: Mantas Kisielius

Užsiėmimai vyksta šokių salėje  (Inkaro g. 9a)
Pirmadienis
1-2 kl.     12.55-13.40
3-4 kl.     13.50-14.35

Užsiėmimai vyksta salėje  (Romainių g. 28)
Antradienis
1e kl.     12.55-13.40
Trečiadienis
2-4 kl.    12.55-13.40
Penktadienis
PUG      10.55-11.40
1d kl.     12.55-13.40

Dainavimo studija

Vadovė: Alvina Poderienė

Užsiėmimai vyksta 17 kab.  (Inkaro g. 9a)

Pirmadienis
2-3 kl.      12.55-13.40
Antradienis
1/2a kl.    12.55-13.40
Trečiadienis
PUG         11.05-11.50
3 kl.          12.55-13.40
Ketvirtadienis
4 kl.          12.55-13.40

 

Dainavimo studija

Vadovė: Audronė Ribinskienė

Užsiėmimai vyksta 9 kab.  (Romainių g. 28)

Antradienis
1-2 kl.    12.55-13.40

Penktadienis
3-4 kl.    12.55-13.40

 

 

Krepšinis

Vadovė: Audrius Vilkevičius

Užsiėmimai vyksta salėje, stadione (Romainių g. 28)

Pirmadienis (1-2 kl.)
13.25-14.10

Antradienis (3-4 kl.)
12.55-13.40

Futbolas

Vadovė: Algirdas Gruzdas

Užsiėmimai vyksta sporto salėje, stadione (Mūšos g. 6)

Antradienis ir penktadienis (1-4 kl.)
12.55-13.40
13.50-14.35

 

Lengvosios atletikos trikovė

Vadovė: Audrius Vilkelis

Užsiėmimai vyksta sporto salėje, stadione (Mūšos g. 6)

Ketvirtadienis (1-2 kl.)
12.55-13.40

Penktadienis (3-4 kl.)
13.20-14.05

Anglų kalbos pradžiamokslis

Vadovė: Gina Vasiliūnienė

Užsiėmimai vyksta 4 kab. (Inkaro g. 9a)

Trečiadienis
1-2 kl.     12.55-13.40

Anglų kalbos pradžiamokslis

Vadovė: Ingrida Bachmatavičienė

Užsiėmimai vyksta 3 kab. (Romainių g. 28)

Trečiadienis
1d kl.     12.55-13.40

Ketvirtadienis
1e kl.     12.55-13.40

Neformalaus švietimas 5-8, I-IV gimn. klasėse

Maironiečiai

Vadovė: Rita Petrauskienė

Užsiėmimai vyksta 309 kab.

7 klasės

Trečiadienis
13.50-14.35
14.45-16.30

Robotika

Vadovė: Vaida Juškevičienė

Užsiėmimai vyksta 407 kab.

5-8 ir I gimn. klasės

Trečiadienis
13.50-14.35
14.45-15.30

 

Kūrybinių technologijų

Vadovė: Danguolė Vaitmonienė

Užsiėmimai vyksta 403 kab.

5-8 klasės

Trečiadienis
13.50-14.35
14.45-15.30

Dizaino būrelis "Dekoras"

Vadovė: Nelė Jurgelionienė

Užsiėmimai vyksta 308 kab.

5-8 ir I gimn. klasės

Antradienis
14.45-15.30
15.40-16.25

Mišrus choras "Allegro"

Vadovė: Laima Kasparevičienė

Užsiėmimai vyksta 116 kab.

8 ir I-IV gimn. klasės

Pirmadienis
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30
15.40 – 16.25

Trečiadienis ir ketvirtadienis
13.50 – 14.35
14.45 – 15.30

MMB

Vadovė: Evelina Šmulkštytė

Užsiėmimai vyksta 209 kab.

5-8 ir I-IV gimn. klasės

Pirmadienis
14.15- 15.00
15.10-15.55

Jaunimo klubas

Vadovė: Renata Lincevičienė

Užsiėmimai vyksta MT kabinetas

5-8 ir I-IV gimn. klasės

Pirmadienis
13.50 – 14.35
14.45-15.30

Meninis skaitymas

Vadovė: Regina Lesevičienė

Užsiėmimai vyksta 206 kab.

5-6 klasės

Ketvirtadienis
13.50 – 14.35

LA 4-kovė

Vadovas: Audrius Vilkevičius

Užsiėmimai vyksta Sporto salėje

5-8 klasės

Trečiadienis
13.50-14.35

Penktadienis
14.05-14.50

Sportiniai žaidimai

Vadovė: Donata Vaičytė – Martinkienė

Užsiėmimai vyksta Sporto salėje, stadione

5-8 ir I-III gimn. klasės

Antradienis
14.45-15.30
15.40-16.25

Trečiadienis
14.45-15.30
15.40-16.25

Penktadienis
14.45-15.30
15.40-16.25

Jaunučių choras

Vadovė: Alvina Poderienė

Užsiėmimai vyksta 116 kab.

5-6 klasės

Antradienis
13.50-14.35
14.45-15.30

Sportiniai šokiai

Vadovė: Mantas Kisielius

Užsiėmimai vyksta Aktų salėje

5-7 klasės

Ketvirtadienis
13.50-14.35
14.45-15.30

Sportiniai šokiai

Vadovė: Mantas Kisielius

Užsiėmimai vyksta Aktų salėje

II gimn. klasės

Antradienis
14.45-15.30

Penktadienis
13.50-14.35

Paskutinis atnaujinimas: 2018 rugsėjo 25