Gimnazijos mokytojai ir specialistai

Vardas PavardėIšsilavinimas, specialybėDėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorijaTurimos pareigos
Rasa AbramavičienėVPU pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė2a klasės auklėtoja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, mokyklos tarybos narė, mokytojų atestacijos komisijos narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė
Milita AkambakienėŠU ologofreno pedagogikaLogopedė ekspertėVaiko gerovės komisijos narė, strateginio planavimo darbo grupės narė
Ramunė AndriušienėVU bibliotekininkystė,
VPU edukologija, mokytojas
Pradinių klasių mokytoja metodininkė4d klasės auklėtoja, metodinės grupės pirmininkė, strateginio planavimo darbo grupės narė
Akvilė Andziukevičiūtė-JankūnienėKauno kolegija, buhalterinė apskaita ir finansai;
KTU, inžinerinio projektavimo ir pramoninio dizaino bakalauras;
KTU, gamybos inžinerijos magistras
Technologijų mokytoja8a klasės auklėtoja, projekto ,,Renkuosi mokyti” mokytoja, 3D projektavimo, „Accelerator X“ būrelio vadovė
Vilma BabušienėLKKI kūno kultūros mokytoja, trenerėFizinio ugdymo vyresnioji mokytojaEdukacinių aplinkų kūrimo grupės narė
Ingrida BachmatavičienėŠU edukologija, pradinių klasių mokytojas
ŠU anglų kalbos ankstyvasis ugdymas, mokytojas
KTU, marketingo vadyba
Pradinių klasių mokytoja,

anglų kalbos vyresnioji mokytoja

3d klasės auklėtoja, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė, anglų kalbos būrelio vadovė
Lijana BilinkevičienėVPU pradinių klasių mokytojaPradinių klasių vyresnioji mokytojaDirektoriaus pavaduotoja ugdymui III vadybinė kategorija, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės pirmininkė, strateginio planavimo darbo grupės narė, projektų valdymo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės pirmininkė
Ilona BublienėVU filologas, rusų kalbos ir literatūros dėstytojas, VPU edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacijaPradinių klasių mokytoja  metodininkė2b klasės auklėtoja,  mokyklos įsivertinimo grupės narė, gimnazijos tarybos narė,  mokytojų atestacijos komisijos narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė
Nijolė ČiučiulkienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė1c klasės auklėtoja, mokyklos muziejaus ekspozicijos filialo vadovė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė
Danguolė ČižauskienėŠU, pradinių klasių mokytojaPradinių klasių vyresnioji mokytoja1e klasės auklėtoja
Žilvinas DamijonaitisVPU geografijos bakalauras, VPU geografijos magistras, M.Romerio universitetas, viešasis administravimas, magistrasGeografijos mokytojas metodininkas, II vadybinė kategorijaGimnazijos direktorius
Birutė DručkutėVU filologas, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja, VPU anglų kalbos mokytojaAnglų kalbos
mokytoja metodininkė
Projektų valdymo darbo grupės pirmininkė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė
Loreta GedgaudienėKTU, mokytojaInformacinių technologijų vyresnioji mokytoja,
priešmokyklinio ugdymo pedagogė
3e klasės auklėtoja
Laima GečiauskienėVDU teologijos bakalauras,
VPU mokytoja,
KK, buhalterinės apskaitos bakalauras
Etikos mokytoja metodininkėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui, vaiko gerovės komisijos narė
Sigita GrigaliūnienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja metodininkė4b klasės auklėtoja, mokyklos įsivertinimo grupės narė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė
Algirdas GruzdasLKKI fizinio auklėjimo dėstytojasFizinio ugdymo mokytojas metodininkasFutbolo treneris
Rita Marija YlienėVU istorikėIstorijos ir pilietiškumo pagrindų

mokytoja metodininkė

 5c klasės auklėtoja,  Tolerancijos ugdymo centro narė, pilietiškumo ugdymo programos įgyvendinimo vadovė, gimnazijos įsivertinimo grupės narė, atsakinga už antikorupcinę veiklą gimnazijoje, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė
Naglis JonuškaRygos ekonomikos aukštoji mokykla, socialinių mokslų srities ekonomikos krypties bakalaurasEkonomikos ir verslumo mokytojasIV i klasės auklėtojas, projekto ,,Renkuosi mokyti” mokytojas, ,,Accelerator X” būrelio vadovas
Rita JučienėKlaipėdos universitetas, psichologijos bakalauras;

Mykolo Romerio universitetas,  socialinių mokslų (psichologijos krypties) magistro laipsnis

PsichologėVGK narė, Ugdymo karjerai centro narė, Krizių valdymo grupės narė.
Ginta JunelienėKU edukologijaEtikos ir žmogaus saugos vyresnioji mokytoja6b klasės auklėtoja, Tolerancijos ugdymo centro narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė, teatro studijos vadovė
Nelė JurgelionienėKK dailės pedagogika, VPU dailės pedagogikaDailės mokytoja metodininkė5b klasės auklėtoja, gimnazijos įsivertinimo grupės narė, dailės būrelio vadovė, dekoro studijos vadovė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, metodinės grupės pirmininkė, dizaino būrelio ,,Dekoras” vadovė
Agnė RamanauskaitėVDU, anglų filologijos bakalauras, lingvistikos magistrasAnglų kalbos mokytoja 7d klasės auklėtoja, ,,Accelerator X” būrelio vadovė
Giedrė JuškevičienėG. Stulpinienės Vadybos kolegija,
A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, verslo vadyba, teisė
Anglų kalbos  mokytoja metodininkėIv gimn. klasės auklėtoja, mokyklos darbo tarybos narė, gimnazijos tarybos narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, projektų valdymo darbo grupės narė
Vaida JuškevičienėVPU matematika ir informatika, VDU taikomosios informatikos magistrasInformacinių technologijų ir matematikos mokytoja metodininkė

 

7c klasės auklėtoja, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė, atsakinga už internetinės svetainės administravimą, Robotikos būrelio vadovė, Tolerancijos ugdymo centro narė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė, darbo komisijos grupės narė
Gitana KerevičiūtėVU vokiečių kalbos filologas, VPU pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojaAnglų kalbos ir vokiečių kalbos vyresnioji mokytojaIT strategijos kūrimo darbo grupės narė
Mantas KisieliusLKKA treneris, vadybos ir verslo administravimo magistrasŠokio vyresnysis mokytojas6 c klasės auklėtojas, šokių studijos vadovas
Asta KizevičienėKauno A. Sniečkaus politechnikos institutas, inžinierius.
Religijos studijų kolegija, tikybos mokytoja,              Vytauto Didžiojo universitetas, religijos studijų magistro laipsnis
Tikybos mokytoja metodininkėMetodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, gimnazijos įsivertinimo grupės narė
Dovilė KovalenkinienėLietuvos kūno kultūros akademija, edukologijos bakalauras, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija, Kauno technologijos universitetas, edukologijos magistrasSocialinė pedagogė metodininkėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui, Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, ugdymo karjerai grupės narė, krizių valdymo komandos narė
Ieva KriaučiūnienėVDU anglų filologija, taikomoji anglų kalbotyra,
KTU pedagogo profesinė kvalifikacija
Anglų kalbos mokytoja metodininkė5a klasės auklėtoja, Tolerancijos ugdymo centro narė, projektų valdymo darbo grupės narė, metodinės grupės pirmininkė
Algimantė KulikauskienėVPU matematikos mokytojaMatematika, mokytoja metodininkėIIIa gimn. klasės auklėtoja, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, projektų valdymo darbo grupės narė
Gustas KuskevičiusVDU Švietimo akademijaMuzikos mokytojasMišraus choro ir instrumentinės grupės vadovas
Taurinta KlesevičiūtėVDU Švietimo akademijaMuzikos mokytoja
Regina LesevičienėVU lietuvių kalbos filologė, dėstytojaLietuvių kalbos mokytoja metodininkėIa gimn. klasės auklėtoja, gimnazijos įsivertinimo grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, metodinės grupės pirmininkė
Renata LincevičienėLŽŪU ekonomika, A.Stulginskio universitetas, edukologijos magistrasEkonomikos ir verslumo vyresnioji mokytojaDirektoriaus pavaduotoja ugdymui, IVa gimn.kl. auklėtoja,  Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės pirmininkė, Mokinių mokomųjų bendrovių koordinatorė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės pirmininkė, strateginio planavimo darbo grupės narė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės pirmininkė, Verslumo laboratorijos vadovė
Virginija LincevičienėKTU matematikos mokytojaMatematikos
mokytoja metodininkė
 7a klasės auklėtoja
Violeta LinikienėŠPI ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, VPU edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacijaPradinių klasių mokytoja metodininkė3b klasės auklėtoja, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė
Milda Litvinavičiūtė ChochriakovienėVPU pradinių klasių pedagogasPriešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja, vyresnioji mokytojaPUG mokytoja, atsakinga už pradinių klasių veiklos sklaidą, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė
Žaneta MalinauskienėŠPU lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, VDU lietuvių kalbos magistrasLietuvių kalba, mokytoja metodininkė6a klasės auklėtoja, mokyklos tarybos narė, Tolerancijos ugdymo centro narė, mokytojų atestacijos komisijos sekretorė, Vaiko gerovės komisijos sekretorė, gimnazijos darbo tarybos narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė,  strateginio planavimo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė
Ingrida MasteikienėŠU specialioji pedagogikaSpecialioji pedagogė metodininkėVaiko gerovės komisijos narė
Rasa MerkienėŠPI socialinių mokslų edukologija, pradinių klasių ir pagrindinės mokyklos darbų mokytojaPradinių klasių mokytoja metodininkė4f klasės auklėtoja
Diana MurauskienėVPU istorijos, politologijos ir visuomenės mokslo mokytoja, KTU edukologijos magistrasIstorijos  mokytoja ekspertė8v klasės auklėtoja, gimnazijos tarybos narė, gimnazijos darbo tarybos pirmininkė, metodinės tarybos sekretorė, Tolerancijos ugdymo centro vadovė, strateginio planavimo darbo grupės narė projektų valdymo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė
Rita MurauskienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja metodininkė1b klasės auklėtoja, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė, gimnazijos darbo tarybos narė
Nijolė NavickienėVVPI rusų kalbos ir literatūros mokytojaRusų kalbos mokytoja metodininkė8b klasės auklėtoja, metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja, gimnazijos įsivertinimo grupės narė, strateginio planavimo darbo grupės narė, gimnazijos įvaizdžio formavimo darbo grupės narė
Lina NomeikienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja metodininkė3a klasės auklėtoja, gimnazijos tarybos narė, IT strategijos kūrimo darbo grupės narė
Rita PetrauskienėVVU filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojaLietuvių kalbos mokytoja metodininkėIIIi gimn. klasės auklėtoja, mokyklos įsivertinimo grupės narė, Maironiečių būrelio vadovė, Tolerancijos ugdymo centro narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė
Rita PetrauskienėVVU filologė, rusų kalbos ir literatūros dėstytojaRusų kalbos mokytoja metodininkėUgdymo karjerai vadovė,   metodinės tarybos narė
Danguolė PliaskienėŠU pedagogika ir psichologija, pradinių klasių mokytojasPradinių klasių vyresnioji mokytojaBibliotekininkė, mokytojo padėjėja
Alvina PoderienėKU muzikos ir dainavimo mokytojaMuzikos mokytoja metodininkėDainavimo studijos vadovė, mergaičių ansamblio vadovė, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė, jaunučių choro vadovė
Ieva PuškoriūtėVU lietuvių filologijos bakalauras; VDU lingvistikos studijų krypties moderniosios lingvistikos studijų programa; KTU pedagogo kvalifikacijaLietuvių kalbos mokytoja7b klasės auklėtoja
Živilė RadzevičienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja metodininkė1a klasės auklėtoja, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė
Inga RazumienėŠU, pradinio ugdymo pedagogika, edukologijos bakalaurasPradinių klasių mokytoja4c klasės auklėtoja
Jūratė SabaitienėVPI biologijos mokytojaGamtos ir žmogaus, biologijos vyresnioji mokytoja
Kristina SacevičienėMarijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla,
ŠU pradinių klasių mokytojas
Pradinių klasių mokytoja metodininkė2d klasės auklėtoja, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė
Dalia SaulienėVVU istorikė, istorijos ir visuomenės dėstytoja, pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojaAnglų kalba,
mokytoja metodininkė
IT strategijos kūrimo darbo grupės narė
Eglė SutkienėŠU pradinių klasių pedagogika ir metodikaPriešmokyklinio ugdymo  vyresnioji mokytoja4e klasės auklėtoja, gimnazijos tarybos narė, gimnazijos įsivertinimo grupės narė, strateginio planavimo darbo grupės narė
Daiva ŠmerauskienėVU filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojaLietuvių kalba, mokytoja metodininkėIIa gimn. klasės auklėtoja, Klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, mokytojų tarybos sekretorė, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė
Evelina ŠmulkštytėLŽŪU agronomijos magistras, baigti psichologiniai ir pedagoginiai moduliaiPradinių klasių mokytoja2c klasės auklėtoja, mokslinės laboratorijos vadovė
Kristina Zita  ŠtilpienėŠU pedagogika ir psichologijaMokytojo padėjėja
Aušra TamulienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja, mokytoja metodininkė4a klasės auklėtoja, Tolerancijos ugdymo centro narė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė
Sonata UstinavičienėŠU ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ugdymo pedagogėPriešmokyklinio ugdymo mokytoja2e klasės mokytoja
Džiuljeta VaičiukynienėMarijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla, pradinio ugdymo pedagogika,
ŠU pradinių klasių mokytojas
Pradinių klasių mokytoja metodininkė1d klasės auklėtoja, gimnazijos įvaizdžio formavimo grupės narė
Donata Vaičytė MartinkienėLKKI dėstytojas, rankinio trenerisFizinio ugdymo mokytoja metodininkėŽolės riedulio trenerė, gimnazijos įsivertinimo grupės narė
Edita Išganaitienė
(šiuo metu vaduoja Ingą Valentaitę) 
VPU, Edukologijos bakalauras, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacijaSocialinė pedagogėVaiko gerovės komisijos narė, krizių valdymo grupės narė
Gina VasiliūnienėVDU etnologija ir folkloristika,
VPU anglų kalbos filologija
Anglų kalba,
vyresnioji mokytoja,
Edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė, anglų kalbos būrelio vadovė
Audrius VilkevičiusLKKI krepšinio treneris, LKKA, sporto magistrasFizinio ugdymo vyresnysis mokytojasKrepšinio ir sportinių žaidimų treneris, projektų valdymo darbo grupės narys
Nijolė VosylienėKTU siuvimo gaminių technologija ir konstravimas, KTU edukologijaTechnologijų mokytoja metodininkėKauno miesto technologijų mokytojų metodinio būrelio narė, keramikos būrelio vadovė, edukacinių aplinkų kūrimo grupės narė
Danutė ZlatarinskienėŠPI pradinių klasių mokytojaPradinių klasių mokytoja metodininkė3c klasės auklėtoja, Novatoriško verslumo ugdymo sampratos elementų įgyvendinimo grupės narė

 

Trumpiniai
VU – Vilniau Universitetas
VDU – Vytauto Didžiojo Universitetas
LSU – Lietuvos Sveikatos Universitetas
KU – Klaipėdos Universitetas
ŠU – Šiaulių Universitetas
ŠPI – Šiaulių Pedagoginis Institutas
LKKA – Lietuvos Kūno Kultūros Akademija
LKKI – Lietuvos Kūno Kultūros Institutas
VVPI – Vilniaus Valstybinis Pedagoginis Institutas
LVA – Lietuvos Veterinarijos Akademija
KTU – Kauno Technologijos Universitetas
KPI – Kauno Antano Sniečkaus Politechnikos Institutas
VPU – Vilniaus Pedagoginis Universitetas
VVP – Vilniaus Valstybinis Universitetas
ŠPU – Šiaulių Pedagoginis Universitetas
LŽŪU – Lietuvos Žemės Ūkio Universitetas
LPKI – Lietuvos Pedagogų Kvalifikacijos Institutas
KK – Kauno Kolegija
VISI – Vilniaus Inžinerinis Statybos Institutas
VDA – Vilniaus Dailės Akademija

Paskutinis atnaujinimas: 2022 28 rugsėjo