Konsultacinis centras

Tai kiekvienam vaikui pagalbos mokykla, teikianti individualias ir/ar grupines mokytojo konsultacijas spragoms likviduoti, gilinti žinias, mokytis papildomai norimų dalykų, pasiruošti brandos egzaminams bei gyvenimui.
Centro tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis bei patirti mokymosi sėkmę. Centre dirba pagrindinių dalykų mokytojai bei laukia mokinių pirmajai įvadinei konsultacijai, kurioje galėsite susiderinti laiką, savo lūkesčius ir pageidavimus.

Konsultacinio ugdymo centro nuostatai

Konsultacijų ir užsiėmimų tvarkaraštis 2017/2018 m.m.

Konsultacijų ir užsiėmimų tvarkaraštis 2016/2017 m.m.

Paskutinis atnaujinimas: 2018 23 sausio