Konsultacijos

Konsultacijos 1 – 4 kl. mokiniams 

Eil.Nr.Mokomasis dalykasKlasėVal.sk.Konsultacijos laikasKonsultuojantis mokytojas
1.Lietuvių kalba / Matematika1a1Antradieniais 13.05Ž.Radzevičienė
2.1b1Trečiadieniais 13.05R.Murauskienė
3.1c1Antradieniais 13.05N.Čiučiulkienė
4.1d1Pirmadieniais 13.05D.Vaičiukynienė
5.1e1Trečiadieniais 13.05D.Čižauskienė
6.1f1Trečiadieniais 13.05J.Kuskevičienė
7.2a1Ketvirtadieniais 13.05R.Abramavičienė
8.2b1Pirmadieniais 13.05 I.Bublienė
9.2c1Ketvirtadieniais 13.05E.Šmulkštytė
10.2d1Antradieniais 13.05K.Sacevičienė
11.2e1Antradieniais 13.05S.Ustinavičienė
12.2f1Trečiadieniais 13.05A.Jablonskienė
13.3a1Pirmadieniais 13.05L.Nomeikienė
14.3b1Ketvirtadieniais 13.05V.Linikienė
15.3c1Trečiadieniais 13.05D.Zlatarinskienė
16.3d1Penktadieniais 12.30I.Bachmatavičienė
17.3e1 Antradieniais 13.05L.Gedgaudienė
18.3f1Ketvirtadieniais 13.05V.Čemeškaitė
19.4a1Ketvirtadieniais 13.05A.Tamulienė
20.4b1Trečiadieniais 13.05S.Grigaliūnienė
21.4c1Ketvirtadieniais 13.05I.Razumienė
22.4d1Penktadieniais 12.30R.Andriušienė
23.4e1Trečiadieniais 13.05E.Sutkienė
24.4f1Pirmadieniais 13.05R.Merkienė

 

Konsultacijos 5 – 8, I-IV gimn. kl. mokiniams 

Eil.Nr.Mokomasis dalykasKlasėVal.sk.Konsultacijos laikasKonsultuojantis mokytojas
1.Lietuvių kalba ir literatūra5-8
I-IV g.
5 Trečiadieniais 14.55I.Puškoriūtė
2.Ketvirtadieniais 14.55D.Šmerauskienė
3.Pirmadieniais 14.00R.Lesevičienė
4.Antradieniais 14.00R.Petrauskienė
5.Ketvirtadieniais 13.05Ž.Malinauskienė
6.Anglų kalba5-8
I-IVg.
6Ketvirtadieniais 14.00R.Lisauskienė
7.Pirmadieniais 14.00I.Kriaučiūnienė
8.Trečiadieniais 14.55G.Kerevičiūtė
9.Antradieniais 14.00A.Ramanauskaitė
10.Trečiadieniais 14.55B.Dručkutė
11.Antradieniais 14.55G.Juškevičienė
12.Rusų kalba6-8
I-IVg.
2Ketvirtadieniais 14.55R.Petrauskienė
13.Antradieniais 14.55N.Navickienė
14.Matematika5-8
I-IVg.
5Pirmadieniais 14.00V.Lincevičienė
15.Trečiadieniais 13.05R.Litvinė
16.Ketvirtadieniais 14.00V.Juškevičienė
17.Antradieniais 14.45A.Kulikauskienė
18.Pirmadieniais 14.55V.Grežeckienė
19.Informacinės technologijosI-IVg.1Pirmadieniais 14.00R.Marčiulynienė
20.Biologija, gamta ir žmogus5-8,
I-IVg.
2Ketvirtadieniais 14.00M.Glušauskaitė
21.Ketvirtadieniais 14.55J.Sabaitienė
22.Fizika7-8,
I-IV g.
1Trečiadieniais 14.55E.Pocienė
23.Chemija8,
I-IV g.
1Antradieniais 14.55A.Lažauninkienė
24.Ekonomika5-8,
I-IV g.
1Trečiadieniais 14.00N.Jonuška
25.Istorija5-8,
I-IV g.
2Trečiadieniais 14.55D.Murauskienė
26.Ketvirtadieniais 14.55R.M.Ylienė

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022 24 lapkričio