Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Dovilė Kovalenkinienė, dir.pav.ugdymui, socialinė pedagogė,
Pirmininkės pavaduotoja – Ingrida Masteikienė, specialioji pedagogė,
Sekretorė – Ieva Puškoriūtė, lietuvių kalbos mokytoja.

Nariai:
Žilvinas Damijonaitis, direktorius,
Lijana Bilinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Renata Lincevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Laima Gečiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Edita Išganaitienė, socialinė pedagogė,
Rita Jučienė, psichologė,
Neringa Burdulienė, psichologė,
Milita Akambakienė, logopedė, spec. pedagogė,
Rita Petrauskienė, lietuvių k. mokytoja,
Evelina Šmukštytė, pradinių klasių mokytoja,
Rasa Merkienė, pradinių klasių mokytoja,
Gintarė Dabužinskaitė, sveikatos priežiūros specialistė.

Kauno Veršvų gimnazijos vaiko gerovės komisijos planas 2022 m.

Vaiko gerovės  komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022 14 spalio