Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Dovilė Kovalenkinienė, dir.pav.ugdymui, socialinė pedagogė,
Pirmininkės pavaduotoja – Ingrida Masteikienė, specialioji pedagogė,
Sekretorė – Žaneta Malinauskienė, lietuvių kalbos mokytoja.

Nariai:
Žilvinas Damijonaitis, direktorius,
Lijana Bilinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Renata Lincevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Laima Gečiauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Edita Išganaitienė, socialinė pedagogė,
Rita Jučienė, psichologė,
Erika Večienė, psichologė,
Milita Akambakienė, logopedė, spec. pedagogė,
Rita Petrauskienė, lietuvių k. mokytoja,
Evelina Šmukštytė, pradinių klasių mokytoja,
Rasa Merkienė, pradinių klasių mokytoja,
Gintarė Dabužinskaitė, sveikatos priežiūros specialistė.

Kauno Veršvų gimnazijos vaiko gerovės komisijos planas 2024m. 

Kauno Veršvų gimnazijos Vaiko gerovės  komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Kauno Veršvų gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka

Kauno Veršvų gimnazijos Rekomendacijos dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje tvarkos aprašas

Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė

Reagavimo į patyčias mokykloje rekomendacijos – Vaikų linija

 

Paskutinis atnaujinimas: 2024 12 balandžio