Misija, vizija

Misija – Teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, grįstą šiuolaikinėmis inovatyviomis technologijomis, kiekvienam mokiniui pagal jo galimybes ir poreikius, įgyvendinti Novatoriško verslumo ugdymo sampratą, kūrybiškumą skatinančiais metodais ir edukacine aplinka.

Vizija – Inovatyvi, moderni, atvira kaitai, lyderiaujanti verslumo ugdymo srityje, įgyvendinanti įtraukųjį ir STEAM ugdymą gimnazija, ugdanti asmenybę, gebančią savarankiškai ir aktyviai veikti, kurti naujas idėjas ir jas realizuoti.

FilosofijaNeužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias; neužtenka egzistuoti, reikia būti; neužtenka norėti, reikia veikti.

Vertybės – pagarba ir atsakomybė, inovatyvumas ir verslumas, mokymasis visą gyvenimą.

Paskutinis atnaujinimas: 2023 18 sausio