1,2 % parama

MIELI GIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI

Nuoširdžiai dėkojame, kad kiekvienais metais 1,2% gyventojų metinių pajamų mokesčio skiriate Kauno Veršvų gimnazijai. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti mokyklos materialinę bazę. Pernai surinktos lėšos buvo panaudotos ugdymo procesui gerinti (stalo žaidimai, edukacinės programos), suaktyvinant neformalią mokinių veiklą (krepšinio varžybos, sporto šventė, Veršvų eXpo), novatoriško verslumo ugdymo įgyvendinimui, gimnazijos tradicinių renginių organizavimui, atnaujinant gimnazijos erdves (stendai, oro kondicionierius, vėdinama įkrovimo stotis kompiuteriams) ir reprezentuojant gimnaziją šalies mastu (Respublikinės Verslumo ir Tolerancijos konferencijos).

Kreipiamės į Jus prašydami skirti 1.2 proc. GPM paramą ir 2024 m. (už 2023 metus). Jūsų parama labai reikalinga gimnazijos bendruomenei, kad galėtume ir toliau modernizuoti mokymosi ir laisvalaikio erdves, gerinti ugdymo kokybę. Norime, kad mokiniams gimnazijoje būtų jauku, miela ir saugu. Labai vertiname Jūsų supratingumą ir geranoriškumą.

1,2 % GPM galite skirti iki 2024 m. gegužės 1 d. Prašymus galima pateikti tik elektroniniu būdu  per VMI Elektroninę deklaravimo sistemą  (www.deklaravimas.vmi.lt) EDS.

PARAMOS SKYRIMAS INTERNETU

  1. Prisijunkite prie elektroninio deklaravimo sistemos EDS.
  2. Junkitės per savo banką arba elektroninius valdžios vartus.
  3. Kairėje pusėje spustelėkite „Pildyti formą“, tuomet – „Prašymas skirti paramą“.
  4. Spustelėkite „Forma elektroniniam pildymui“.
  5. Paramos gavėjas – Kauno Veršvų gimnazija.
  6. Gavėjo identifikacinis numeris 190135828.
  7. Pramos dydis ‒ 1,2 proc.
  8. Užpildę duomenis, spustelėkite „Pateikti deklaraciją“.

Mokesčio dalies paskirtis – parama Kauno Veršvų gimnazijai

el. paštas: gimnazija@versvos.kaunas.lm.lt

Gimnazijos administracija

Paskutinis atnaujinimas: 2024 7 vasario