Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Tikslas – mokinių verslumo, kūrybiškumo bei lyderystės skatinimas, organizuojant praktinį – patirtinį ugdymo(si) procesą.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

  • gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
  • gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;
  • didinama mokinių ugdymo kokybė ir pasiekimai;
  • tobulinti edukacines erdves.

2018 m. gegužės 14 d. prasidėjo 1–8 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. Šalies mokyklos gavo 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti: stiklinius rinkinius, matavimo indus ir cilindrus, mėgintuvėlius, tiriamųjų darbų įvairių lėkštelių rinkinius, pipetes, piltuvėlius, Erlenmejerio kolbas, termometrus, lupas, mikroskopus, preparavimo rinkinius, gamtos tyrinėjimo rinkinius, naudingų iškasenų rinkinius, kompasus, optikos rinkinius, magnetus ir metalinių plokštelių rinkinius, elektros grandinės rinkinius, svarstykles, žibintuvėlius, puodus tiriamiesiems darbams, šaldiklius ir kt.

Daugiau informacijos apie projekto įgyvendinimą rasite interneto svetainėje  NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020 20 lapkričio