Prioritetinės veiklos kryptys

  1. 5-12 klasių mokinių lankomumo gerinimas.
  2. Pamokos kokybės gerinimas.
  3. Klasės auklėtojo veiklos tobulinimas.
  4. Mokinių savivertės kėlimas.
  5. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais.
  6. Veiklos įsivertinimas pagal akreditacijos kriterijus.
Paskutinis atnaujinimas: 2017 kovo 12