Tolerancijos ugdymo centras

Tolerancijos ugdymo centro projektinės veiklos grupė

Žilvinas Damijonaitis – Veršvų gimnazijos direktorius, atsakingas už Tolerancijos ugdymo centro (TUC) veiklą gimnazijoje;

Diana Murauskienė – istorijos ir pilietinio ugdymo ME, Tolerancijos ugdymo centro koordinatorė;

Rita Marija Ylienė – istorijos ir pilietinio ugdymo MM, TUC narė;

Žaneta Malinauskienė – lietuvių kalbos MM, TUC narė;

Rita Petrauskienė – lietuvių kalbos MM, TUC narė;

Ginta Junelienė – etikos VM, TUC narė;

Giedrė Juškevičienė – anglų kalbos MM, TUC narė;

Ieva Kriaučiūnienė – anglų kalbos MM, TUC narė;

Vaida Juškevičienė – informatikos ir matematikos MM, TUC narė;

Nelė Jurgelionienė – dailės MM, TUC narė;

Ilona Bublienė – pradinių klasių MM, TUC narė;

Danguolė Jacikienė – geografijos MM, TUC narė;

Aušra Tamulienė – pradinių klasių MM, TUC narė.

Tolerancijos ugdymo centro projektinės veiklos tikslai:

  1. Skatinti istorinės atminties formavimąsi ir supratimą, supažindinti vietinę bendruomenę su nacių ir sovietinio totalitarinių režimų istorija, jų nusikaltimais ir ypatybėmis Lietuvoje ir Europoje, atsižvelgiant į platesnį nusikaltimų žmogiškumui kontekstą. Vykdyti jos sklaidą vietinėje bendruomenėje, miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
  2. Per projektines veiklas įamžinti holokausto ir sovietinio genocido aukų atminimą ir vykdyti atminimo sklaidą įvairiose edukacinėse erdvėse;
  3. Ugdyti mokinių tarpusavio toleranciją ir gebėjimą ją taikyti juos supančioje aplinkoje. Ugdyti tarpkultūrinę kompetenciją.


Tolerancijos ugdymo centro projektinės veiklos uždaviniai:

  1. Informuoti mokyklos ir kitas bendruomenes apie centro veiklą, skatinti jas dalyvauti bendruose renginiuose, projektuose tolerancijai ugdyti;
  2. Organizuoti paskaitas, seminarus ir diskusijas istorinėmis temomis pedagogams, mokiniams ir vietinei bendruomenei;
  3. Organizuoti ekskursijas, išvykas, susitikimus su istorinių įvykių liudininkais;
  4. Bendradarbiauti su panašiais centrais Lietuvoje ir užsienyje.

 

TUC veiklos planas 2020-2021 m.m.

TUC veiklos planas 2019-2020 m.m.

Tarptautinis komisijos naujienlaiškis 2021 birželis

Tarptautinės komisijos naujienlaiškis 2021 pavasaris

Tarptautinės komisijos naujienlaiškis 2021 sausis

Tarptautinės komisijos naujienlaiškis 2020 ruduo

Tarptautinės komisijos naujienlaiškis 2020 lapkričio 16d. – Tolerancijos diena

Tarptautinės komisijos naujienlaiškis 2020 birželis Nr.4 – Gedulo ir vilties dienos paminėjimai

Tarptautinės komisijos naujienlaiškis 2020 balandis-gegužė Nr.3

Tarptautinės komisijos naujienlaiškis 2019 lapkritis

Tarptautinės komisijos naujienlaiškis 2019 rugsėjis – spalis

Tarptautinės komisijos naujienlaiškis 2019 birželis Nr.5 – Gedulo ir vilties dienos paminėjimai

Tarptautinės komisijos naujienlaiškis 2019 balandis – birželis

Tarptautinės komisijos naujienlaiškis 2019 vasaris – kovas

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti bei TUC renginiai / iniciatyvos 2018 – 2019 m. laikotarpiui

TUC veiklos planas 2018-2019 m.m.

Tarptautinės komisijos naujienlaiškis 2018 sausis

TUC veiklos planas 2017-2018 m.m.

TUC veiklos planas 2016-2017 m.m.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021 25 birželio