Tolerancijos ugdymo centras

 

Tolerancijos ugdymo centro projektinės veiklos grupė

Žilvinas Damijonaitis – Veršvų gimnazijos direktorius, atsakingas už Tolerancijos ugdymo centro (TUC) veiklą gimnazijoje;

Diana Murauskienė – istorijos ir pilietiškumo pagrindų ME, Tolerancijos ugdymo centro koordinatorė;

Laima Gečiauskienė – etikos MM, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, TUC narė;

Rita Marija Ylienė – istorijos ir pilietiškumo pagrindų MM, TUC narė;

Žaneta Malinauskienė – lietuvių kalbos MM, TUC narė;

Rita Petrauskienė – lietuvių kalbos MM, TUC narė;

Ginta Junelienė – etikos VM, TUC narė;

Giedrė Juškevičienė – anglų kalbos MM, TUC narė;

Ieva Kriaučiūnienė – anglų kalbos MM, TUC narė;

Vaida Juškevičienė – informatikos ir matematikos MM, TUC narė;

Nelė Jurgelionienė – dailės MM, TUC narė;

Ilona Bublienė – pradinių klasių MM, TUC narė;

Aušra Tamulienė – pradinių klasių MM, TUC narė.

Tolerancijos ugdymo centro projektinės veiklos tikslai:

  1. Skatinti istorinės atminties formavimąsi ir supratimą, supažindinti vietinę bendruomenę su nacių ir sovietinio totalitarinių režimų istorija, jų nusikaltimais ir ypatybėmis Lietuvoje bei Europoje, atsižvelgiant į platesnį nusikaltimų žmogiškumui kontekstą. Vykdyti jos sklaidą vietinėje bendruomenėje, miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
  2. Per projektines veiklas įamžinti holokausto ir sovietinio genocido aukų atminimą ir vykdyti atminimo sklaidą įvairiose edukacinėse erdvėse;
  3. Ugdyti mokinių tarpusavio toleranciją ir gebėjimą ją taikyti juos supančioje aplinkoje. Ugdyti tarpkultūrinę kompetenciją.


Tolerancijos ugdymo centro projektinės veiklos uždaviniai:

  1. Informuoti mokyklos ir kitas bendruomenes apie centro veiklą, skatinti jas dalyvauti bendruose renginiuose, projektuose tolerancijai ugdyti;
  2. Organizuoti paskaitas, seminarus ir diskusijas istorinėmis temomis pedagogams, mokiniams ir vietinei bendruomenei;
  3. Organizuoti ekskursijas, išvykas, susitikimus su istorinių įvykių liudininkais;
  4. Bendradarbiauti su panašiais centrais Lietuvoje ir užsienyje.

 

METODINĖS PRIEMONĖS 

TUC veiklos planas 2023-2024 m.m.

TUC veiklos planas 2022-2023 m.m.

TUC veiklos planas 2021-2022 m.m.

TUC veiklos planas 2020-2021 m.m.

Tarptautinis komisijos naujienlaiškis 2022 vasara

Tarptautinis komisijos naujienlaiškis 2022 birželio 14d.

Tarptautinis komisijos naujienlaiškis – Gyvųjų maršas_2022 balandis 

Tarptautinis komisijos naujienlaiškis 2022 kovo 11d.

Tarptautinis komisijos naujienlaiškis 2022 sausio 27d.

Tarptautinis komisijos naujienlaiškis 2022 sausis

Tarptautinis komisijos naujienlaiškis 2021 rugsėjis

Tarptautinis komisijos naujienlaiškis 2021 birželis

Tarptautinės komisijos naujienlaiškis 2021 pavasaris

Tarptautinės komisijos naujienlaiškis 2021 sausis

Paskutinis atnaujinimas: 2024 11 birželio