Biblioteka – informacinis centras

Nuo 1930 metų mokykloje veikia biblioteka. 2000 metais įsteigtas informacinis centras su skaitykla. Informacinis centras dabar – tai biblioteka su atskiromis moksleivių bei mokytojų skaityklomis, turinčiomis 40 darbo vietų, iš jų – 13 kompiuterizuotos su interneto ryšiu. Yra filialas pradinėje mokykloje.

Svarbiausias informacinio centro veiklos uždavinys – teikti informacinę pagalbą visai mokyklos bendruomenei. Darbas kompiuterizuotas: skaitytojai aptarnaujami, duomenų bazė papildoma kompiuterinės programos MOBIS pagalba.

Bibliotekos fondas kaupiamas, atsižvelgiant į gimnazijos mokinių ir darbuotojų informacinius poreikius, susijusius su švietimu ir asmenybės tobulėjimu.

 Bibliotekos teikiamos paslaugos:

  • Išduodama skaitytojams reikalinga literatūra; mokytojai ir mokiniai aprūpinami vadovėliais.
  • Teikiama pagalba moksleiviams ir mokytojams, ieškantiems informacijos savišvietai, mokslui ir projektiniams darbams.
  • Teikiama informacija pagal skaitytojų užklausas.
  • Organizuojami kultūriniai renginiai ir parodos.
  • Konsultuojama apie įvairius informacijos šaltinius ir paieškos būdus.
  • Veikia profesinio informavimo punktas, kuriame kaupiama informacija apie profesijas, sėkmės istorijas, mokyklas, kur galima studijuoti.
  • Teikiamos kopijavimo ir spausdinimo paslaugos.
  • Skaitytojams įrengtos 10 kompiuterizuotų darbo vietų su interneto prieiga.
  • Veikia pedagoginė – metodinė skaitykla, kurioje kaupiama pedagoginė literatūra.
  • Vyksta integruotos pamokos.

Informacinio centro darbuotojos:
Edita Stasiulionienė – vedėja
Violeta Liutvinienė – bibliotekininkė
Danguolė Pliaskienė – bibliotekininkė

2024 metų veiklos planas 

Kauno Veršvų Gimnazijos Aprūpinimo Bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo priemonėmis ir literatūra Tvarkos aprašas

Kauno Veršvų gimnazijos bibliotekos fondo apsaugos Nuostatai

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2024 15 kovo