Priėmimas į gimnaziją

Svarbi informacija norintiems mokytis VERŠVŲ GIMNAZIJOS

Prašymai pradėti mokytis 2021-2022 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt  nuo 2021 m. balandžio 1 d. 12 valandos.

Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.

Jei neturite galimybės prisijungti prie informacinės sistemos, Jums patogiu laiku atvykite į gimnazijos raštinę, padėsime Jums registruoti prašymą (ne anksčiau nei paskelbtas priėmimo laikas). Raštinės darbo laikas 8.00- 16.00 (darbo dienomis).

PASTABA. Karantino laikotarpiu nustatytos formos užpildytą ir pasirašytą skenuotą prašymą galite pateikti gimnazijos elektroniniu paštu gimnazija@versvos.kaunas.lm.lt.
Jei iškils klausimų dėl mokinių priėmimo, rašykite elektroniniu paštu priemimas.versvug@gmail.com.

Prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Sutarčių pasirašymas į 0-4 klases bus vykdomas asmeniškai paskirtomis dienomis ir valandomis gimnazijos raštinėje (Mūšos g. 6  I aukštas).
SVARBU! Sutartu laiku tėvams (globėjams) neatvykus pasirašyti mokymosi sutarties, atsilaisvinusias vietas pasiūlysime nepriimtiems mokiniams.

 

2021-2022 m. m. Gimnazijoje planuojamas priimti mokinių skaičius ir klasių komplektai:

 PUG (Gimnazijos pastate, esančiame Inkaro g. 9a) – 1 komplektas – 20 vaikų
1 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Inkaro g. 9a)  – 3 komplektai – 72 mokiniai
1 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Romainių g. 28) – 3 komplektai –  72 mokiniai
2 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Inkaro g. 9a) – 3 komplektai – 4 mokiniai
2 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Romainių g. 28) – 3 komplektai – 0 mokinių
3 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Inkaro g. 9a) – 3 komplektai – 4 mokiniai
3 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Romainių g. 28) – 3 komplektas – 0 mokinių
4 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Inkaro g. 9a) – 3 komplektai –  0 mokinių
4 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Romainių g. 28) – 2 komplektai – 0 mokinių

Gimnazijos pastate, esančiame Mūšos g. 6

5 klasės –  4 komplektai – 100 mokinių
6 klasės – 4 komplektai – 30 mokinių
7 klasės – 3 komplektai – 22 mokiniai
8 klasės – 2 komplektai – 5 mokiniai
I gimnazinės klasės – 3 komplektai – 19 mokinių
II gimnazinės klasės – 2 komplektai – 10 mokinių
III gimnazinės klasės – 2 komplektai – 15 mokinių
IV gimnazinės klasės – 2 komplektai – 13 mokinių

PRAŠYMO FORMA

Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, 2021-2022 mokslo metais

Dėl asmenų priėmimo į Kauno Veršvų gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės ir bendrojo ugdymo klases 2021-2022 m.m. komisijos sudarymo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo

Priėmimas į Kauno Veršvų gimnaziją

Gimnazijos savitumas

Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. 121 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1019 Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaiga bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo

Registruotų prašymų tikrinimo vartotojo vadovas

KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Susipažinti su gimnazija, apžiūrėti vaikų mokymosi ir poilsio sąlygas galima bet kuriuo metu iš anksto suderinus atvykimo laiką telefonu 8 603 16221.

Paskutinis atnaujinimas: 2021 21 birželio