Priėmimas į gimnaziją

Informacija norintiems mokytis KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJOJE

Kauno Veršvų gimnazija sparčiai auganti, šiuolaikiška ir inovatyvi gimnazija, kurioje  įgyvendinama Novatoriško verslumo ugdymo programa. Čia stengiamasi, kad mokiniai gautų kokybiškiausią ugdymą ir į mokyklą eitų su džiaugsmu.

Mokiniai mokomi drąsiai veikti, sukurti tai, kas anksčiau nebuvo atrasta. Surasti idėją ir kūrybiškai ją realizuoti kasdieniniame gyvenime. Gimnazistai skatinami geriau pažinti save, pasitikėti savo jėgomis. Savitai, kūrybiškai ir pozityviai mąstyti, veikti individualiai ir kartu, nusistatyti tikslus, išsiugdyti atsakomybę už savo asmeninį tobulėjimą.

 

 

 

Gimnazijos  administracija kviečia būsimuosius 5 klasių mokinių tėvelius susipažinti su mokykla Mūšos g. 6 ir aptarti būsimų penktokų mokymosi galimybes (susitikimai vyks Konferencijų salėje).

Sausio 31 d. 18.00 val.  – 4a kl. ir 4b kl. mokinių tėvelius;
                        19.00 val.  – 4c kl. mokinių tėvelius;

Vasario 1 d. 18.00 val. – 4d kl. ir 4e kl. mokinių tėvelius;
                        19.00 val.– 4f kl. mokinių tėvelius.

Vasario 1 d. 19.00 val. kviečiami tėveliai, kurių vaikai mokosi kitose mokyklose. Būtina išankstinė registracija  https://forms.gle/1DksGgzhVKyxHwaM8

 

 

 

 

 

 

Gimnazijos  administracija kviečia būsimuosius 1 klasių ir priešmokyklinio ugdymo mokinių tėvelius susipažinti su mokykla ir aptarti mokymosi galimybes:

Vasario 7 d. 18.00 val. (Inkaro g.9a)  – PUG ir 1 klasių mokinių tėvelius;
Vasario 8 d. 18.00 val. (Romainių g. 28)  – 1 klasių mokinių tėvelius.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymai pradėti mokytis  2023-2024 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose bus registruojami elektroniniu būdu nuo 2023 m. Kovo 15 d.  per savivaldybės informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt

Jei domina galimybė mokytis mūsų gimnazijoje, būsimų 2 – 4 kl. ir  6 – IV gimn. kl. mokinių tėvelius kviečiame užpildyti registracijos anketą ir su Jumis susisieks atsakingas asmuo bei suderins susitikimo laiką. Nuorodos į anketas:

2 – 4 kl. https://forms.gle/2CWzNUBzkDYE5Pb86

6 – IV gimn. klhttps://forms.gle/s6FG7Rti88jttusk7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023-2024 m. m. Gimnazijoje planuojamas priimti mokinių skaičius ir klasių komplektai:

 PUG (Gimnazijos pastate, esančiame Inkaro g. 9a) – 1 komplektas – 20 vaikų
1 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Inkaro g. 9a) – 3 komplektai – 72 mokiniai
1 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Romainių g. 28) – 3 komplektai –  72 mokiniai
2 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Inkaro g. 9a) – 3 komplektai – 3 mokiniai
2 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Romainių g. 28) – 3 komplektai – 0 mokinių
3 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Inkaro g. 9a) – 3 komplektai – 2 mokiniai
3 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Romainių g. 28) – 3 komplektas – 1 mokinys
4 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Inkaro g. 9a) – 3 komplektai –  3 mokiniai
4 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Romainių g. 28) – 3 komplektai – 0 mokinių

Gimnazijos pastate, esančiame Mūšos g. 6

5 klasės –  4 komplektai – 100 mokinių
6 klasės – 4 komplektai – 11 mokinių
7 klasės – 4 komplektai – 8 mokiniai
8 klasės – 4 komplektai – 7 mokiniai
I gimnazinės klasės – 3 komplektai – 3 mokiniai
II gimnazinės klasės – 2 komplektai – 3 mokiniai
III gimnazinės klasės – 2 komplektai – 2 mokiniai
IV gimnazinės klasės – 2 komplektai – 2 mokiniai

 

Papildoma informacija: 

Gimnazijos savitumas

Prašymo forma  

Dėl asmenų priėmimo į Kauno Veršvų gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes ir bendrojo ugdymo klases 2023-2024 m. m. komisijos sudarymo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo

Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimas Nr. T-86

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-86 2 priedas

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1019 Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaiga bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo

Registruotų prašymų tikrinimo vartotojo vadovas

Kauno Veršvų gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės


Paskutinis atnaujinimas: 2023 11 kovo