Priėmimas į gimnaziją

Svarbi informacija norintiems mokytis VERŠVŲ GIMNAZIJOS

Prašymai pradėti mokytis 2022-2023 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt  nuo 2022 m. kovo 15 d. 

Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.

Jei neturite galimybės prisijungti prie informacinės sistemos, Jums patogiu laiku atvykite į gimnazijos raštinę, padėsime Jums registruoti prašymą (ne anksčiau nei paskelbtas priėmimo laikas). Raštinės darbo laikas 8.00- 16.00 (darbo dienomis). Tel.: +370 603 16058.

PASTABA. Nustatytos formos užpildytą ir pasirašytą skenuotą prašymą galite pateikti gimnazijos elektroniniu paštu gimnazija@versvos.kaunas.lm.lt.
Jei iškils klausimų dėl mokinių priėmimo, rašykite elektroniniu paštu priemimas.versvug@gmail.com.

Mokinių sąrašas patekusių į 1 klases (2022 – 2023 m.m)
Mokinių sąrašas patekusių į priešmokyklinę ugdymo grupę (2022 – 2023 m.m)
2022 – 2023 m.m. klasių komplektai ir laisvos vietos.

Prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

2022-2023 m. m. Gimnazijoje planuojamas priimti mokinių skaičius ir klasių komplektai:

 PUG (Gimnazijos pastate, esančiame Inkaro g. 9a) – 1 komplektas – 20 vaikų
1 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Inkaro g. 9a)  – 3 komplektai – 72 mokiniai
1 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Romainių g. 28) – 2 komplektai –  48 mokiniai
2 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Inkaro g. 9a) – 3 komplektai – 0 mokiniai
2 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Romainių g. 28) – 3 komplektai – 2 mokiniai
3 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Inkaro g. 9a) – 3 komplektai – 2 mokiniai
3 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Romainių g. 28) – 3 komplektas – 0 mokinių
4 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Inkaro g. 9a) – 3 komplektai –  5 mokiniai
4 klasės (Gimnazijos pastate, esančiame Romainių g. 28) – 3 komplektai – 0 mokiniai

Gimnazijos pastate, esančiame Mūšos g. 6

5 klasės –  4 komplektai – 120 mokinių
6 klasės – 4 komplektai – 10 mokinių
7 klasės – 4 komplektai – 11 mokinių
8 klasės – 3 komplektai – 6 mokiniai
I gimnazinės klasės – 2 komplektai – 1 mokinys
II gimnazinės klasės – 2 komplektai – 4 mokiniai
III gimnazinės klasės – 2 komplektai – 6 mokiniai
IV gimnazinės klasės – 2 komplektai – 2 mokiniai

PRAŠYMO FORMA

Dėl asmenų priėmimo į Kauno Veršvų gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes ir bendrojo ugdymo klases 2022-2023 m. m. komisijos sudarymo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo

Priėmimas į Kauno Veršvų gimnaziją

Mokinių sąrašas patekusių į 1 klases (2022 – 2023 m.m)

Mokinių sąrašas patekusių į priešmokyklinę ugdymo grupę (2022 – 2023 m.m)

2022 – 2023 m.m. klasių komplektai ir laisvos vietos.

Gimnazijos savitumas

Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimas Nr. T-86

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-86 2 priedas

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1019 Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaiga bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo

Registruotų prašymų tikrinimo vartotojo vadovas

KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Susipažinti su gimnazija, apžiūrėti vaikų mokymosi ir poilsio sąlygas galima bet kuriuo metu iš anksto suderinus atvykimo laiką telefonu 8 603 16221.

Paskutinis atnaujinimas: 2022 19 birželio