Pilietinė iniciatyva „Raktai nuo paliktų namų…“

Pilietinė iniciatyva „Raktai nuo paliktų namų…“

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti inicijuoja Birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dienos minėjimą Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigose bei kitose švietimo institucijose. Šiemet minime 77-ąsias pirmųjų trėmimų metines, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 žmonių. Šių metų pilietinės iniciatyvos idėja: „RAKTAI nuo paliktų namų…“.

Šiemet pilietinėje iniciatyvoje dalyvavo 5i, 6i kl. mokiniai, kuriuos paskatino lietuvių kalbos mokytoja Rita Petrauskienė ir istorijos mokytoja Diana Murauskienė. Visi kartu skaitė tremtinių atsiminimus, domėjosi jų gyvenimo ir išgyvenimo istorijomis, kūrė eilėraščius ir dalyvavo dailės plenere Kauno Santakos slėnyje…

Palikti namai

Nurieda ašara graudi,
Kai pamatai tuščius namus,
Kuriuos kadaise gyvenai.
Ir negali suprast tu niekad:
Kodėl tu ten nebelikai…

Austėja, Emilija, Aneta 5i kl.

……………………………………………………….

Stovi juodas garvežys
Su juodais vagonais.
Lipo žmonės nekalti
Sutryptom svajonėm.
<…>

Gabrielė, Indrė, Milda, Paulina 5i kl.

Paskutinis atnaujinimas: 2018 14 birželio