Ugdymo plano priedai

1a Integruotas mokymas
2 Novatoriško verslumo sampratos elementai
3 Tėviškės pažinimo pasas
4 Pasiekimų, pažangos ir kkompetencijų įsivertinimo knygelė
5 ELOSprojekto kompetencijų lentele
5_kl_UK_integravimas
6 sutikimas dėl ugdymo plano 7_kl_(I)_UK_integravimas
7 Individualus planas 11-12 6_kl._UK_integravimas
8 individualus planas mokomam namuose
9 individualus planas spec. poreikių mok.
7_kl_(II)_UK_integravimas
10 Individualus planas gabiam mokiniui arba pasiekimams pagerinti_
10_kl_UK_integravimas
9_kl_(II)_UK_integravimas
9 kl_(I)_UK_ integravimas
12_kl_UK_integravimas
12 Laisves kovų istorijos programos integravimas
11 Integruojamoji Novatoriško verslumo ugd. programa 2016-2017
11 kl_UK_integravimas 13 PREVENCINIŲ PROGRAMŲ INTEGRAVIMAS Į DALYKUS IR KLASĖS VALANDĖLES
17 Kultūrinė pažintinė veikla 2016-2017
15 Pilietiskumo ugdymo programa
14 a UK planas 2016- 2017
16 TUC veiklos planas
20 Moduliai
19 pasirenkamieji dalykai
18 Mokyklos vertinimo aprašas
21 Pritaikytos programos forma
22 Individualiosios programos forma
24 Pažintinė veikla finansuojama 2016-2017 23 Konsultaciju apskaitos lapas
25 Iš mokyklos išvykimo tvarka 26_vadovėliai ir priemonės
27 NS ugdymo plano lentele 2016-2017
29 a sutartis 2016-2017 m.
28a elgesio taisykles 28b pagalba
29 b sutartis 2016-2017 m. (2)
29 e Priedas prie sutarties del fotografiju (1)
29 c sutartis 2016-2017 m. (3)
29 d sutartis 2016-2017 m.
33 Atleidimas nuo pamokų 32 pamokos planas
31 neformaliojo švietimo programa
30 ilgalaikis planas
36 Atleistų nuo pamokų apskaita
34 Lietuvių kalbos raštingumo ir skaitymo įgūdžių stiprinimas
35 aktyvus judejimas 2016-2017 ugdymo planas_Bendroji dalis sutvarkyta (2)

Paskutinis atnaujinimas: 2017 balandžio 24