Ugdymo planas 2016/2017 mokslo metams

1a Integruotas mokymas
2 Novatoriško verslumo sampratos elementai
3 Tėviškės pažinimo pasas 6_kl._UK_integravimas
4 Pasiekimų, pažangos ir kkompetencijų įsivertinimo knygelė
5 ELOSprojekto kompetencijų lentele
6 sutikimas dėl ugdymo plano
7 Individualus planas 11-12 5_kl_UK_integravimas
7_kl_(I)_UK_integravimas
7_kl_(II)_UK_integravimas
8_kl_UK_integravimas
8 individualus planas mokomam namuose
9 individualus planas spec. poreikių mok.
9 kl_(I)_UK_ integravimas
9_kl_(II)_UK_integravimas
10_kl_UK_integravimas
10 Individualus planas gabiam mokiniui arba pasiekimams pagerinti_
11 kl_UK_integravimas
11 Integruojamoji Novatoriško verslumo ugd. programa 2016-2017
12_kl_UK_integravimas
12 Laisves kovų istorijos programos integravimas
13 PREVENCINIŲ PROGRAMŲ INTEGRAVIMAS Į DALYKUS IR KLASĖS VALANDĖLES
14 a UK planas 2016- 2017 17 Kultūrinė pažintinė veikla 2016-2017
16 TUC veiklos planas
19 pasirenkamieji dalykai 20 Moduliai 
21 Pritaikytos programos forma
22 Individualiosios programos forma
23 Konsultaciju apskaitos lapas
24 Pažintinė veikla finansuojama 2016-2017
25 Iš mokyklos išvykimo tvarka
26_vadovėliai ir priemonės
27 NS ugdymo plano lentele 2016-2017
28b pagalba
28a elgesio taisykles
29 a sutartis 2016-2017 m.
29 d sutartis 2016-2017 m.
29 c sutartis 2016-2017 m. (3)
29 e Priedas prie sutarties del fotografiju (1)
29 b sutartis 2016-2017 m. (2)
30 ilgalaikis planas
31 neformaliojo švietimo programa
32 pamokos planas
33 Atleidimas nuo pamokų
34 Lietuvių kalbos raštingumo ir skaitymo įgūdžių stiprinimas
35 aktyvus judejimas
36 Atleistų nuo pamokų apskaita 2016-2017 ugdymo planas_Bendroji dalis sutvarkyta (2)

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017 24 balandžio