Tyrėjų diena mokykloje

KTU inicijuoja šaunų renginį ,,Tyrėjų naktis“, o mūsų mokykloje šiais mokslo metais spalio 20 dieną vietoj ,,Tyrėjų nakties“ vyko ,,Tyrėjų diena“.  Tai diena, kai 5-12 klasių mokiniams pamokos vyko kitaip negu įprastai. Mokiniai atliko tiriamąją veiklą, stebėjo ir analizavo mokomuosius mokslinius filmus, dalyvavo įvairiose diskusijos apie ateities išradimus, mokiniai atliko įvairius testus, gilinosi į save, piešė ateities išradimus, dalyvavo protmūšiuose,  rašė esė, kūrė svajonių namus, savo svajonių muziką.
Pateiksiu keletą įdomiausių veiklų.
Lietuvių kalbos pamokos metu 11 klasių mokiniai tyrinėjo save, atliko įvairius testus: ,,Asmenybės tipas“, ,,Profesijų mozaika“, 12 klasių mokiniai gilinosi į save, ekonomikos pamokų metu mokiniai išsityrė, ar jie verslūs, 11 klasių mokiniai istorijos pamokų metu atliko tiriamuosius darbus su istoriniais šaltiniais, 9 klasių mokiniai rusų kalbos pamokų metu atliko statistinį tyrimą ,,Darbo klasėje ir namų darbų atlikimo įtaka testo rezultatams“, technologijų pamokų metu mokiniai tyrinėjo medienos rūsių tinkamumą tekinimui ir šlifavimui, geografijos pamokų metu 7 klasių  mokiniai tyrinėjo skirtingų pramonės šakų žaliavas ir produkciją.
Per geografijos pamokas 8 ir 9 klasių mokiniai analizavo mokomąjį filmą ,,Baltijos jūra“, anglų kalbos pamokų metu 11 klasių mokiniai analizavo  filmą ,,Nerve: drąsos žaidimas“, 7 klasių mokiniai – filmą ,,Gyvenimas be vandens“,  12 klasių mokiniai – dokumentinį filmą ,,Einšteinas, gyvenimas ir išradimai“ ir filmą ,,Naujos technologijos ir išradimai“,  9 klasių mokiniai – filmą apie Leonardo da Vinčoi gyvenimą ir 10 išradimų, pakeitusių žmonijos gyvenimą,  5,6,8,12 klasių mokiniai matematikos pamokų metu analizavo filmą ,,Nikola Tesla – pasaulio valdovas“.
9, 10 ir 11, ir 7,8, ir 9 klasių mokiniai žmogaus saugos pamokų metu mokiniai diskutavo, ar išgyventų žmonija netekusi interneto, 7 klasių mokiniai diskutavo apie ateities išradimus, 10 klasių mokiniai anglų kalbos pamokoje  diskutavo apie tai, koks pasaulis būtų be gyvūnijos, 12 klasių mokiniai aptarė, ar išradimai naudingi ar žalingi žmonijai, 9 ir 11 klasių mokiniai diskutavo tema ,,Išradimas, kurį norėčiau užpatentuoti“, 8 klasių mokiniai istorijos pamokos metu diskutavo apie riterišką elgesį šiais laikais, kalbėjosi, ar viduramžių apranga būtų madinga šiandien.
Anglų kalbos pamokų metu 5 klasių mokiniai piešė ateities išradimus, 7 klasių mokiniai rusų kalbos pamokos metu kūrė savo svajonių namus, 11 klasių mokiniai rusų kalbos pamokos metu kūrė turistines paslaugas ,,Įdomiausios Lietuvos vietos“, 5,6 klasių mokiniai muzikos pamokų metu su ateities orkestru kūrė ateities muziką, 7 klasių mokiniai informacinių technologijų pamokose piešė virusus ir ieškojo informacijos apie juos, diskutavo apie jų įtaką visuomenės gyvenimui.
Informacinių technologijų pamokose 6 ir 11 klasių mokiniams patiko proto mankšta, kurios metu buvo sprendžiami loginiai uždaviniai, buvo išbandytas greitos apklausos įrankis Quizizz, 7, 8, 9 ir 11 klasių mokiniai lietuvių kalbos pamokų, 10 klasių mokiniai matematikos pamokų  metu žaidė protmūšį.
10 klasių mokiniai susipažino su programomis, kurias mokiniai galės naudoti  3D mokomojoje klasėje, 5, 6 klasių mokiniai gamtos ir žmogaus pamokų metu dirbo su mikroskopais, tyrinėjo muses, plaukus, popierių, galėjo tai nufotografuoti, susipažinti su nematomu pasauliu; 8, 10, 11 ir 12 klasių mokiniai fizikos pamokų metu atliko arba stebėjo  įdomius eksperimentus: ,,Judėjimas gyvojoje gamtoje“, ,,Teslos transformatorius“, ,,Fizika vaikiškuose žaisluose“, ,,Puslaidininkinių prietaisų praktinis pritaikymas“.
12 klasių mokiniai lietuvių kalbos pamokų metu rašė esė ,,Kodėl ateities žmonėms atrodysime kaip iš akmens amžiaus?“.
Ačiū mokytojams: Vytautui Čepulioniui – istorijos mokytojui, Birutei Dručkutei – anglų kalbos mokytojai,   Danguolei Jacikienei – geografijos ir ekonomikos  mokytojai, Vaidai Juškevičienei – informacinių technologijų mokytojai,  Gitanai Kerevičiūtei –anglų kalbos mokytojai, Ievai Kriaučiūnienei – anglų kalbos mokytojai, Algimantei Kulikauskienei – matematikos mokytojai,  Reginai Lesevičienei – lietuvių kalbos mokytojai, Renatai Lincevičienei – ekonomikos ir žmogaus saugos mokytojai, Žanetai Malinauskienei – lietuvių kalbos mokytojai,   Dianai Murauskienei – istorijos mokytojai, Nijolei Navickienei –rusų kalbos mokytojai, Ritai Petrauskienei –lietuvių kalbos mokytojai, Ritai Petrauskienei –rusų kalbos mokytojai, Danguolei Piktienei – fizikos mokytojai, Audronei Ribinskienei – muzikos mokytojai, Jūratei Sabaitienei – gamtos ir žmogaus mokytojai, Daivai Šmerauskienei – lietuvių kalbos mokytojai, Danguolei Vaitmonienei – informacinių technologijų mokytojai ir  Sigitui Veniui – technologijų mokytojui, kurie įprastas šių dienų  pamokas pavertė įdomesnėmis, priverčiančiomis mokinius susimąstyti apie praeitį ir pasvajoti apie ateitį…
Direktoriaus pavaduotoja Zita Nėnienė

Paskutinis atnaujinimas: 2017 29 birželio