„Tūkstantmečio mokyklų“ programos kūrybinės dirbtuvės

„Tūkstantmečio mokyklų“ programos kūrybinės dirbtuvės

Spalio 15 d. Vilniuje, Gyvybės mokslų centre, surengtose „Tūkstantmečio mokyklų“ programos kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Gečiauskienė. Renginio metu buvo tartasi, koks turėtų būti STEAM ugdymas mokykloje, kad jis atlieptų šiandienos ir rytdienos mokymo iššūkius. Buvo identifikuotos dešimt svarbiausių STEAM ugdymo komponentų. Tarp jų – aiški STEAM ugdymo strategija ir mokytojų kvalifikacijos kėlimo sistema, motyvuota lyderystė, STEAM veiklų koordinavimo, taip pat ugdymo įrankių ir materialinės bazės stabilumo užtikrinimas, tarpdalykinis bendradarbiavimas, sisteminė tinklaveika su mokslo ir kultūros, meno, STEAM centrais, verslo įtraukimas ir tarptautinis bendradarbiavimas.

Paskutinis atnaujinimas: 2021 17 spalio