Tėvų dienos 2022

2022 m. balandžio 28 dieną (ketvirtadienį) vyks 5 – 8 ir I – IV gimn.  klasių mokinių tėvų ir mokytojų individualūs susitikimai gimnazijoje (Mūšos g.6). Jų metu galėsite aptarti savo vaiko mokymosi pasiekimus, asmeninę pažangą, lūkesčius bei sritis, kurias reikia tobulinti. Daugiau informacijos rasite Tamo dienyne.

Paskutinis atnaujinimas: 2022 21 balandžio