Karjeros ugdymas

2012-2013, m. m. mokykla pradėjo dalyvauti projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą.

Programa mokiniams padės:

  • pažinti karjerai svarbias charakterio savybes;
  • rasti ir naudoti visą su karjera susijusią informaciją,
  • priimti tinkamus karjeros sprendimus;
  • mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulinti karjerai svarbias kompetencijas,
  • įgyti lankstumo pereinant į kitą karjeros ar mokymosi aplinką,
  • suformuos mokymosi visą gyvenimą įgūdžius.

Mokykloje UKC koordinacinę grupė:

Zita Nėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už Ugdymą karjerą mokykloje

Rita Petrauskienė, rusų k. MM, UK koordinacinės grupės pirmininkė, karjeros  koordinatorė

Asta Kizevičienė, tikybos mokytoja metodininkė, karjeros koordinatorės pavaduotoja, atsakinga už UK integravimą į ugdymo procesą

Edita Stasiulionienė, informacinio centro vadovė, atsakinga už informacijos kaupimą ir sklaidą

Nijolė Vosylienė, technologijų MM , atsakinga už UK  integravimą į  ugdymo procesą

Žaneta Malinauskienė, lietuvių k. MM, atsakinga už UK sklaidą

Virginija Lincevičienė, matematikos MM, atsakinga už klasių auklėtojų UK integravimą į ugdymo procesą

Nijolė Navickienė, rusų k. MM, atsakinga už klasių auklėtojų UK integravimą į ugdymo procesą

Rita Murauskienė, pradinių klasių MM, atsakinga už  1-4 klasių UK integravimą į ugdymo procesą

Sigita Grigaliūnienė, tėvų atstovė, atsakinga už tėvų integravimą į UK veiklą, 1-4 kl. mokytojų pagalbininkė, pradinių klasių MM

Vaida Juškevičienė, matematikos ir informacinių technologijų MM, atsakinga už IT panaudojimą

Rita Jučienė, psichologė, atsakinga už individualių poreikių nustatymą, tyrimų organizavimą, konsultavimą

Austėja Matulytė, III kl. mokinė-mokinių atstovė, atsakinga už informacijos sklaidą mokiniams

Kauno Veršvų gimnazijos Ugdymo Karjerai veiklos planas 2020-2021 m.m.

Kauno Veršvų gimnazijos Ugdymo Karjerai veiklos planas 2018-2019 m.m.

Kauno Veršvų gimnazijos Ugdymo Karjerai veiklos planas 2017-2018 m.m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos Ugdymo karjerai veiklos programa 2016-2017 m. m.

Ugdymo karjerai integravimas (atsisiųsti failų archyvą)

Paskutinis atnaujinimas: 2021 17 spalio