Seminaras „Interaktyvios mokymo(si) priemonės kalbos ir dalyko integracijai (CLIL)“

Seminaras „Interaktyvios mokymo(si) priemonės kalbos ir dalyko integracijai (CLIL)“

Balandžio 24 dieną Kauno Veršvų gimnazijoje vyko KPKC seminaras įvairių dalykų mokytojams „Interaktyvios mokymo(si) priemonės kalbos ir dalyko integracijai (CLIL). Seminaro metu anglų kalbos mokytoja metodininkė Birutė Dručkutė ir anglų kalbos vyresnioji mokytoja Ieva Kriaučiūnienė pasidalijo savo patirtimi, įgyta kursų užsienyje metu, į kuriuos mokytojos vyko įgyvendindamos Erasmus+ KA1 tarptautinį projektą „Mokomės būti atviri kaitai ir šiuolaikiški“. Seminaro metu mokytojai aptarė, kaip padėti mokiniams ugdytis gyvenimui žinių visuomenėje būtinas mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninę ir kultūrinę, europinio raštingumo kompetencijas, kaip praturtinti ugdymo turinį naujomis ugdomosiomis užduotimis, veiklomis ir priemonėmis. Aptarė mokymosi bendradarbiaujant principus ir elementus, mokytojo vaidmenį, pagrindines mokymosi bendradarbiaujant struktūras, susipažino su interaktyviomis mokymo priemonėmis bei metodais skatinančiais mokinių kūrybiškumą, netradicinį mąstymą, išbandė interaktyvias mokymo programas, skirtas kalbų ir kitų dalykų integravimui.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017 29 gegužės