Sausio 13 – Laisvės gynėjų dienos 25-ečio minėjimas

Sausio 13 – Laisvės gynėjų dienos 25-ečio minėjimas

2016 m. sausio 13 rytą, sukanka 25 metai, kuomet didžioji Lietuvos žmonių dalis didvyriškai išreiškė savo siekį būti laisvėje, galią būti savimi, galią kurti ir tobulėti, galią pasipriešinti Sovietų Sąjungos smurtui ir siekiui atimti laisvę.
Mokyklos mokinių tarybos nariai  uždega mokyklos aukurą ir simbolines vilties žvakeles, kuriomis išreiškiame pagarbą žuvusiems už laisvę ir gyviems, kurie savo darbais neša viltį ir tikėjimą, kad „viskas bus gerai“.

8.00 – uždegamos žvakelės languose, atsiliepiant į Istorinio Teisingumo Komisijos inicijuotą respublikinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“.
8.00 – 8.45 – 1-8 klasių mokiniams vedamos klasės valandėlės.
8.00 – 9.45 – minėjimas 9-12 klasių mokiniams, pristatomas 2015 m. filmas „Mes dainuosim“.

„Mes dainuosim“ – tai vaidybinis pilnametražis filmas, apie 1991 metų sausio 13 – osios įvykius Lietuvoje. Filmas pasakoja kelių šeimų istoriją, sausio 12-osios vakarą skubėjusių iš Ignalinos, Klaipėdos, Kauno ir Medininkų, kad galėtų prisidėti ir ginti savo šalies vardą Vilniuje, prie Televizijos bokšto ir Parlamento rūmų. Jie norėjo kartu dainuoti tautines giesmes, sutikti bendraminčius, palaikyti vieni kitus ir kovoti už savo teisėtai išrinktą valdžią ir Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Filme atkuriamas ankstus Sausio 13-osios rytas, kai Sovietų kariuomenė panaudojo jėgą prieš taikius ir nekaltus protestuotojus. Tai filmas apie žmonių drąsą ir bebaimes pastangas kovojant už laisvą ir nepriklausomą šalį.
Renginio organizatoriai: Vytautas Čepulionis, Diana Murauskienė, Nijolė Vosylienė, Sigitas Venys, Audronė Ribinskienė, Ginta Junelienė, Mokinių Tarybos nariai.

Paskutinis atnaujinimas: 2017 25 birželio