Baltijos kelio minėjimas

Baltijos kelio minėjimas

RENGINYS „KAUNAS PRISIMENA (1939-1989-2019)“, skirtas Molotovo-Ribentropo pakto 80-mečiui ir Baltijos kelio 30-mečiui paminėti

Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Vilniaus g. 33, Kaunas
2019 m. rugpjūčio 22 d. 16.00 val.

Renginį  moderavo  Lietuvos  politinių  kalinių  ir  tremtinių  sąjungos  tarybos  pirmininkė  Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ, Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Edita GUDIŠAUSKIENĖ

Renginio metu diskusijoje dalyvavo: Kauno arkivyskupas emeritas J. E. Sigitas TAMKEVIČIUS, Kazys STARKEVIČIUS, Lietuvos Respublikos Seimo narys,  Kauno valstybinio choro meno vadovas ir vyr. dirigentas, profesorius, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, dr.  Aušra  JUREVIČIŪTĖ,  Vytauto  Didžiojo  karo  muziejaus muziejininkė ir kt.
Šiame renginyje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai: Julija Stankevičiūtė, Eglė Šernaitė, Gabija Čapaitė, Augustė Murauskaitė, Ugnius Aleksandravičius su istorijos mokytoja Diana Murauskiene.

Keletas gimnazistės Julijos Stankevičiūtės minčių apie renginį:
„Kauno prezidentūroje susirinko žmonės, kurie pastatė mūsų laisvės pamatą – Baltijos kelio dalyviai ir gyvi liudininkai. Mes, kaip vis dar labai jauni žmonės, džiaugiamės galėję prisidėti prie renginio, kuris mums suteikė progą geriau suprasti ir įsisavinti 1989-ųjų metų bendrą Lietuvos, Latvijos bei Estijos solidarumą dėl laisvės. Tuo metu nebuvome ten, jog susikibtume rankomis ir iš širdies dainuotume, nebuvome ten, jog patirtume tą pavydėtiną ir pavyzdingą vienybę žmonių, kurie buvo pavargę nuo priespaudos ir pasiryžę siekti tuo metu pajuokiamo tikslo – laisvės. Kartu Su Egle kalbėdamos paminėjome, jog negalime įsivaizduoti, koks tai jausmas, yra be galo sunku pasakyti, ką MUMS reiškia šis įvykis. „Nelabai galiu įsivaizduoti, ką reiškia tas jausmas susiburti visoms trims tautoms į vieną žmonių grandinę – kalbėjo Eglė, – to mums dabar reikėtų labai pasimokyti, ne tik jauniems, bet ir visų amžių žmonėms.“ Ir tai tiesa, šie žmonės –  mūsų pavyzdys ir mes visada būsime jiems dėkingi už jų iškovotą laisvę ir mums suteiktą galimybę žiūrėti į ateitį be baimės. Šiandien supratome, ką Baltijos kelias reiškė tiems žmonėms, mūsų kartos idealams, ir buvome labiau nei laimingi kartu su gėlėmis rankose susikibti ir kartu padainuoti, tik šįkart ne dėl laisvės siekiamybės, o dėl jos įvertinimo ir išlaikymo. Manau, jog šis Editos Gudišauskienės, Vincės Vaidevutės Margevičienės ir Kazio Starkevičiaus suorganizuotas minėjimas buvo puiki idėja ne tik leisti istorijos liudininkams prisiminti ir pasidžiaugti, bet taip pat ir mums, jaunimui, išgirsti bei suprasti to laikmečio dvasią ir nueitą kelią į šiandieną. Prie pačio laisvės kelio įgarsinimo savo pasakojimais prisidėjo tiek žinomi kultūros atstovai bei politikai, tiek žurnalsitai bei redaktoriai.“

Paskutinis atnaujinimas: 2019 23 rugpjūčio