Pagerbimo vakaras – konferencija

Pagerbimo vakaras – konferencija
Lapkričio 28 dieną Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių  Kauno skyriaus būstinėje vyko pagerbimo vakaras/konferencija, skirti  Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Prezidiumo pirmininko generolo Jono Žemaičio – Vytauto atminimui. Į renginį buvo pakviesti ir mūsų gimnazijos atstovai. IVb gimn. kl. mokinė Eglė Šernaitė ir IIIa gimn. kl. mokinė Julija Stankevičiūtė pristatė parengtą istorinį tyrimą apie Jono Žemaičio – Vytauto asmenybę (mokinėms padėjo pasiruošti istorijos mokytoja Diana Murauskienė). Konferencijoje dalyvavusi Kauno miesto Savivaldybės narė Jurgita Šiugždinienė pasidžiaugė, kad jaunimas domisi istorija: ” Kartais susimąstau, ar jaunimui įdomūs partizanai, jų kova už laisvę? Ar jiems ne per sunku suvokti tuos laikus? O nueinu į Jono Žemaičio – Vytauto pagerbimo vakarą ir suprantu, kad neturėčiau abejoti. Buvo smagu iš moksleivių girėti, kad jos prisimena, domisi, didžiuojasi…”.
Smagu, kad ir mes galime prisidėti prie istorinių įvykių bei istorinių asmenybių atminimo puoselėjimo.
Paskutinis atnaujinimas: 2019 1 gruodžio