Nuotolinis mokymas

2020-2021 mokslo metų nuotolinio mokymo informacija

Informacija apie TEAMS mokiniams

Informacija apie gimnazijos veiklą nuotolinio mokymo metu

Nuotolinio mokymo aprašas 2020_2021 m.

Susitarimai dėl laikino darbo nuotoliniu būdu

Kauno Veršvų gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo principai dirbant nuotoliniu būdu 2020_2021 m.m.

Smurto ir patyčių prevencija mokantis nuotoliniu būdu

Kauno Veršvų gimnazijos pamokų lankomumo tvarkos taisyklės nuotolinio mokymo metu 2020_21 m.m.

Pamokų tvarkaraštis 1-4 pradinės klasės 2020-2021 m.m.

Kauno Veršvų gimnazijos pamokų tvarkaraštis 5-8 ir I-IV klasių mokiniams

Informacija apie gimnazijos specialistų veiklą

Kontaktiniai telefonai iškilus klausimams dėl ugdymo proceso organizavimo ir technologijų naudojimo nuotolinio mokymo metu 2020-2021 m.m.

 

 

2019-2020 mokslo metų nuotolinio mokymo informacija

Smurto ir patyčių prevencija mokantis nuotoliniu būdu

Informacija apie gimnazijos veiklą nuotolinio mokymo metu

KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJOS PASIRUOŠIMO VYKDYTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS

KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO, PASKELBUS KARANTINĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, TVARKOS APRAŠAS

Kauno Veršvų gimnazijos nuotolinio mokymo, paskelbus karantiną Lietuvos respublikos teritorijoje, tvarkos aprašo patvirtinimas

KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJOS TAISYKLĖS

Kauno Veršvų gimnazijos pamokų lankomumo tvarkos taisyklės nuotolinio mokymo metu

Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus dėl nuolatinio mokymo

Taikomos aplinkos

Pamokų tvarkaraščiai
1-4 klasės5-8 ir I-IV klasės
Pradinių klasių nuotolinio mokymo tvarkaraštis

Prisijungimo prie zoom pamokų, tvarkaraštis Inkaro g. PUG ir 1 – 4 klasių

Prisijungimo, prie zoom pamokų, tvarkaraštis Romainių g. PUG ir 1 – 4 klasių.

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo nuotolinio mokymo tvarkaraštis

 

Mokymo planai
 
Priešmokyklinis ugdymas
PUG a kl. savaitės planasPUG b kl. savaitės planasPUG c kl. savaitės planas
Pradinis ugdymas
1a kl. savaitės planas
1b kl. savaitės planas
1c kl. savaitės planas
1d kl. savaitės planas
1e kl. savaitės planas
1f kl. savaitės planas
2a kl. savaitės planas
2b kl. savaitės planas
2c kl. savaitės planas
2d kl. savaitės planas
2e kl. savaitės planas
3a kl. savaitės planas
3b kl. savaitės planas
3c kl. savaitės planas
3d kl. savaitės planas
4a kl. savaitės planas
4b kl. savaitės planas
4c kl. savaitės planas
4d kl. savaitės planas

 

Specialusis ugdymas
Lietuvių kalba ir literatūra
Lietuvių kalba ir literatūra D.Šmerauskienė 10 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra R.Lesevicienė 10 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra R.Petrauskienė 10 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra Ž.Malinauskienė 10 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra 1 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra 2 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra 3 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra 4 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra 5 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra 6 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra 7 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra 8 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra 9 savaitė
Užsienio kalbos
Anglų kalba A.Juškevičienė 10 savaitė
Anglų kalba B.Dručkutė 10 savaitė
Anglų kalba G.Kerevičiūtė 10 savaitė
Anglų kalba I.Kriaučiūnienė
Rusų kalba N.Navickienė 10 savaitė
Rusų kalba R.Petrauskienė 10 savaitė
Vokiečių kalba G.Kerevičiūtė 10 savaitė
Užsienio kalba 1 savaitė
Užsienio kalba 2 savaitė
Užsienio kalba 3 savaitė
Užsienio kalba 4 savaitė
Užsienio kalba 5 savaitė
Užsienio kalba 6 savaitė
Užsienio kalba 7 savaitė
Užsienio kalba 8 savaitė
Užsienio kalba 9 savaitė
Gamtos ir tikslieji mokslai
Biologija J.Sabaitienė 10 savaitė
Biologija J.Skvarčinskienė 10 savaitė
Chemija A.Jakutienė 10 savaitė
Fizika D.Piktienė 10 savaitė
Gamta ir žmogus J.Sabaitienė 10 savaitė
Gamta ir žmogus J.Skvarčinskienė 10 savaitė
Informacinės technologijos D.Vaitmonienė 10 savaitė
Informacinės technologijos V.Juskevičienė 10 savaitė
Intelektiniai produktai ir jų kūrimas D.Vaitmonienė 10 savaitė
Matematika A.Kulikauskienė 10 savaitė
Matematika M.Povilaitis 10 savaitė
Matematika V.Juskevičienė 10 savaitė
Matematika V.Lincevičienė 10 savaitė
Programavimas D.Vaitmonienė 10 savaitė
Programavimo pradmenys D.Vaitmonienė 10 savaitė
Programavimo pradmenys V.Juskevičienė 10 savaitė
Gamtos ir tikslieji mokslai 1 savaitė
Gamtos ir tikslieji mokslai 2 savaitė
Gamtos ir tikslieji mokslai 3 savaitė
Gamtos ir tikslieji mokslai 4 savaitė
Gamtos ir tikslieji mokslai 5 savaitė
Gamtos ir tikslieji mokslai 6 savaitė
Gamtos ir tikslieji mokslai 7 savaitė
Gamtos ir tikslieji mokslai 8 savaitė
Gamtos ir tikslieji mokslai 9 savaitė
Socialiniai mokslai
Ekonomika ir verslo inovacijos R.Lincevičienė 10 savaitė
Ekonomika ir verslo organizavimas N.Jonuška 10 savaitė
Ekonomika ir verslumas N.Jonuška 10 savaitė
Etika G.Junelienė 10 savaitė
Geografija D.Jacikienė 10 savaitė
Istorija ir pilietiškumo pagrindai D.Murauskienė 10 savaitė
Istorija ir pilietiškumo pagrindai R.M.Ylienė 10 savaitė
Psichologija J.Mikolaitienė 10 savaitė
Tikyba A.Kizevičienė 10 savaitė
Vartojimo kultūra N.Jonuška 10 savaitė
Verslo simuliacijos N.Jonuška 10 savaitė
Žmogaus sauga G.Junelienė 10 savaitė
Socialiniai mokslai 1 savaitė
Socialiniai mokslai 2 savaitė
Socialiniai mokslai 3 savaitė
Socialiniai mokslai 4 savaitė
Socialiniai mokslai 5 savaitė
Socialiniai mokslai 6 savaitė
Socialiniai mokslai 7 savaitė
Socialiniai mokslai 8 savaitė
Socialiniai mokslai 9 savaitė
Menai ir technologijos
Dailė N.Jurgelionienė 10 savaitė
Fotografija N. Jurgelionienė 10 savaitė
Muzika A.Poderienė 10 savaitė
Muzika L. Kasparevičienė 10 savaitė
Šokis M. Kisielius 10 savaitė
Technologijos A. Andziukevičiūtė Jankūnienė 10 savaitė
Technologijos N.Vosylienė 10 savaitė
Menai ir technologijos 1 savaitė
Menai ir technologijos 2 savaitė
Menai ir technologijos 3 savaitė
Menai ir technologijos 4 savaitė
Menai ir technologijos 5 savaitė
Menai ir technologijos 6 savaitė
Menai ir technologijos 7 savaitė
Menai ir technologijos 8 savaitė
Menai ir technologijos 9 savaitė
Fizinis ugdymas
Fizinis ugdymas A.Vilkevičius 10 savaitė
Fizinis ugdymas D.Vaičytė Martinkienė 10 savaitė
Fizinis ugdymas J.Barauskaitė 10 savaitė
Fizinis ugdymas V.Babušienė 10 savaitė
Fizinis ugdymas 1 savaitė
Fizinis ugdymas 2 savaitė
Fizinis ugdymas 3 savaitė
Fizinis ugdymas 4 savaitė
Fizinis ugdymas 5 savaitė
Fizinis ugdymas 6 savaitė
Fizinis ugdymas 7 savaitė
Fizinis ugdymas 8 savaitė
Fizinis ugdymas 9 savaitė

Informacija apie gimnazijos specialistų veiklą

Informacija apie nemokamą maitinimą

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022 3 sausio