Nuotolinis mokymas

Smurto ir patyčių prevencija mokantis nuotoliniu būdu

Informacija apie gimnazijos veiklą nuotolinio mokymo metu

KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJOS PASIRUOŠIMO VYKDYTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS

KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO, PASKELBUS KARANTINĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, TVARKOS APRAŠAS

Kauno Veršvų gimnazijos nuotolinio mokymo, paskelbus karantiną Lietuvos respublikos teritorijoje, tvarkos aprašo patvirtinimas

KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJOS TAISYKLĖS

Kauno Veršvų gimnazijos pamokų lankomumo tvarkos taisyklės nuotolinio mokymo metu

Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus dėl nuolatinio mokymo

Taikomos aplinkos

Pamokų tvarkaraščiai
1-4 klasės5-8 ir I-IV klasės
Pradinių klasių nuotolinio mokymo tvarkaraštis

Prisijungimo prie zoom pamokų, tvarkaraštis Inkaro g. PUG ir 1 – 4 klasių

Prisijungimo, prie zoom pamokų, tvarkaraštis Romainių g. PUG ir 1 – 4 klasių.

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo nuotolinio mokymo tvarkaraštis

 

Mokymo planai
 
Priešmokyklinis ugdymas
PUG a kl. savaitės planasPUG b kl. savaitės planasPUG c kl. savaitės planas
Pradinis ugdymas
1a kl. savaitės planas
1b kl. savaitės planas
1c kl. savaitės planas
1d kl. savaitės planas
1e kl. savaitės planas
1f kl. savaitės planas
2a kl. savaitės planas
2b kl. savaitės planas
2c kl. savaitės planas
2d kl. savaitės planas
2e kl. savaitės planas
3a kl. savaitės planas
3b kl. savaitės planas
3c kl. savaitės planas
3d kl. savaitės planas
4a kl. savaitės planas
4b kl. savaitės planas
4c kl. savaitės planas
4d kl. savaitės planas

 

Specialusis ugdymas
Lietuvių kalba ir literatūra
Lietuvių kalba ir literatūra D.Šmerauskienė 9 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra R.Lesevicienė 9 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra R.Petrauskienė 9 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra Ž.Malinauskienė 9 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra 1 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra 2 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra 3 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra 4 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra 5 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra 6 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra 7 savaitė
Lietuvių kalba ir literatūra 8 savaitė
Užsienio kalbos
Anglų kalba A.Juškevičienė 9 savaitė
Anglų kalba B.Dručkutė 9 savaitė
Anglų kalba G.Kerevičiūtė 9 savaitė
Anglų kalba I.Kriaučiūnienė
Rusų kalba N.Navickienė 9 savaitė
Rusų kalba R.Petrauskienė 9 savaitė
Vokiečių kalba G.Kerevičiūtė 9 savaitė
Užsienio kalba 1 savaitė
Užsienio kalba 2 savaitė
Užsienio kalba 3 savaitė
Užsienio kalba 4 savaitė
Užsienio kalba 5 savaitė
Užsienio kalba 6 savaitė
Užsienio kalba 7 savaitė
Užsienio kalba 8 savaitė
Gamtos ir tikslieji mokslai
Biologija J.Sabaitienė 9 savaitė
Biologija J.Skvarčinskienė 9 savaitė
Chemija A.Jakutienė 9 savaitė
Fizika D.Piktienė 9 savaitė
Gamta ir žmogus J.Sabaitienė 9 savaitė
Gamta ir žmogus J.Skvarčinskienė 9 savaitė
Informacinės technologijos D.Vaitmonienė 9 savaitė
Informacinės technologijos V.Juskevičienė 9 savaitė
Intelektiniai produktai ir jų kūrimas D.Vaitmonienė 9 savaitė
Matematika A.Kulikauskienė 9 savaitė
Matematika M.Povilaitis 9 savaitė
Matematika V.Juskevičienė 9 savaitė
Matematika V.Lincevičienė 9 savaitė
Programavimas D.Vaitmonienė 9 savaitė
Programavimo pradmenys D.Vaitmonienė 9 savaitė
Programavimo pradmenys V.Juskevičienė 9 savaitė
Gamtos ir tikslieji mokslai 1 savaitė
Gamtos ir tikslieji mokslai 2 savaitė
Gamtos ir tikslieji mokslai 3 savaitė
Gamtos ir tikslieji mokslai 4 savaitė
Gamtos ir tikslieji mokslai 5 savaitė
Gamtos ir tikslieji mokslai 6 savaitė
Gamtos ir tikslieji mokslai 7 savaitė
Gamtos ir tikslieji mokslai 8 savaitė
Socialiniai mokslai
Ekonomika ir verslo inovacijos R.Lincevičienė 9 savaitė
Ekonomika ir verslo organizavimas N.Jonuška 9 savaitė
Ekonomika ir verslumas N.Jonuška 9 savaitė
Etika G.Junelienė 9 savaitė
Geografija D.Jacikienė 9 savaitė
Istorija ir pilietiškumo pagrindai D.Murauskienė 9 savaitė
Istorija ir pilietiškumo pagrindai R.M.Ylienė 9 savaitė
Psichologija J.Mikolaitienė 9 savaitė
Tikyba A.Kizevičienė 9 savaitė
Vartojimo kultūra N.Jonuška 9 savaitė
Verslo simuliacijos N.Jonuška 9 savaitė
Žmogaus sauga G.Junelienė 9 savaitė
Socialiniai mokslai 1 savaitė
Socialiniai mokslai 2 savaitė
Socialiniai mokslai 3 savaitė
Socialiniai mokslai 4 savaitė
Socialiniai mokslai 5 savaitė
Socialiniai mokslai 6 savaitė
Socialiniai mokslai 7 savaitė
Socialiniai mokslai 8 savaitė
Menai ir technologijos
Dailė N.Jurgelionienė 9 savaitė
Fotografija N. Jurgelionienė 9 savaitė
Muzika A.Poderienė 9 savaitė
Muzika L. Kasparevičienė 9 savaitė
Šokis M. Kisielius 9 savaitė
Technologijos A. Andziukevičiūtė Jankūnienė 9 savaitė
Technologijos N.Vosylienė 9 savaitė
Menai ir technologijos 1 savaitė
Menai ir technologijos 2 savaitė
Menai ir technologijos 3 savaitė
Menai ir technologijos 4 savaitė
Menai ir technologijos 5 savaitė
Menai ir technologijos 6 savaitė
Menai ir technologijos 7 savaitė
Menai ir technologijos 8 savaitė
Fizinis ugdymas
Fizinis ugdymas A.Vilkevičius 9 savaitė
Fizinis ugdymas D.Vaičytė Martinkienė 9 savaitė
Fizinis ugdymas J.Barauskaitė 9 savaitė
Fizinis ugdymas V.Babušienė 9 savaitė
Fizinis ugdymas 1 savaitė
Fizinis ugdymas 2 savaitė
Fizinis ugdymas 3 savaitė
Fizinis ugdymas 4 savaitė
Fizinis ugdymas 5 savaitė
Fizinis ugdymas 6 savaitė
Fizinis ugdymas 7 savaitė
Fizinis ugdymas 8 savaitė

Informacija apie gimnazijos specialistų veiklą

Informacija apie nemokamą maitinimą

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020 25 gegužės