Novatoriško verslumo veiklos 2021-2022 m.m.

Novatoriško verslumo ugdymo tikslas – išugdyti novatoriškai mąstančią asmenybę, gebančią savarankiškai ir aktyviai veikti, kurti naujas idėjas ir jas realizuoti. Matome, kad šiam tikslui pasiekti būtina mokiniams sudaryti sąlygas semtis žinių ne tik įprastoje pamokoje, bet ir praktiškai išbandyti save realiose kasdienėse situacijose.
Gimnazijoje kasmet ieškome galimybių stiprinti šią kryptį, organizuodami papildomas neformalias veiklas, svarbias ne tik verslumo, bet ir bendrųjų kompetencijų ugdymui. Dalyvaudami neformaliose veiklose mokiniai atsiskleidžia ir save atranda greičiau.
Dalinamės su gimnazijos bendruomene šiais metais mokiniams sudarytomis galimybėmis tobulinti verslumo ir finansinio raštingumo įgūdžius už įprastos pamokos ribų. Kviečiame mokinius aktyviai įsitraukti į šias veiklas ir kitais mokslo metais.

Paskutinis atnaujinimas: 2023 4 rugpjūčio