Meninė konferencija minint tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną

Meninė konferencija minint tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną

Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos išvakarėse, sausio 26 d., Ariogaloje vyko meninė konferencija Tolerancijos ugdymo centrų bendruomenėms „Vaikai Holokausto metu“. Konferencijos dalyviai – mokiniai su mokytojais iš 13 Lietuvos mokyklų. Renginio dalyviai pristatė meninius siužetus, kompozicijas, remiantis žydų vaikų istorijomis, aprašytomis knygoje „Išgelbėti bulvių maišuose“.

Renginį pradėję organizatoriai: Ariogalos gimnazijos direktorius Arvydas Stankus padėkojo mokiniams ir mokytojams už istorinės atminties įprasminimą ir dalyvavimą šiame renginyje, o Tarptautinės komisijos vykdomasis direktorius Ronaldas Račinskas priminė apie nusikaltimus žmoniškumui, vykusius XX amžiuje bei sudėtingą situaciją šių dienų kontekste. Pasak Ronaldo Račinsko, „Šiandien pasaulis yra akistatoje tarp demokratijos ir autokratijos, todėl turime būti itin budrūs“.

Konferencijoje viešėjo ir Izraelio bei JAV valstybių diplomatai. Izraelio valstybės ambasadorė Hadas Wittenberg Silverstein, kreipdamasi į konferencijos dalyvius tarė: „Šiandien esu čia ne tik kaip Izraelio ambasadorė, bet ir kaip Holokaustą išgyvenusio žmogaus anūkė. Ši biografinė detalė iš esmės suformavo mano vertybes, požiūrį ir tapatybę“. JAV ambasados Lietuvoje politikos patarėjas William Kendrick savo kalboje priminė, jog  „kai autoritariniai režimai siekia išprovokuoti baimę ir skleisti melą, mes atsakome vienu galingiausių ginklų – tiesa.  Lygiai taip pat, kaip atmetame Kremliaus melagingą vadinamosios „denacifikacijos” pateisinimą dėl karo Ukrainoje, turime atmesti ir bandymus iškraipyti ar sumenkinti Holokausto Lietuvoje istoriją”.

Konferencijoje viešėjusi VŠĮ „Šiaurės Jeruzalė“ direktorė Anna Avidan pasidalino prisiminimais apie knygos „Išgelbėti bulvių maišuose“ sudarymą. Viešnia papasakojo, jog knygoje yra penkiasdešimties žmonių, išgyvenusių Holokaustą istorijos. Bet, pasak Annos Avidan, „buvo labai nelengva sudaryti šią knygą – ne visi norėjo dalintis savo išgyvenimais, nes net ir po daugelio metų, tai buvo labai skaudūs prisiminimai.“ Šios konferencijos metu mokiniai įvairiomis formomis pristatė žydų vaikų istorijas, aprašytas minėtoje knygoje.

Vilniaus „Žaros“ gimnazijos pristatyme, pasakojant išgelbėtų iš Kauno geto vaikų istorijas, nuskambėjo mokinių lūpomis žodžiai „yra tik vienas ginklas neapykantai įveikti – tai meilė“. Tad ir konferencijoje viešėjusio Raseinių r. savivaldybės vicemero Mingaudo Tamaliūno kalboje nuskambėjo palinkėjimai jaunimui: „mieli jaunuoliai, taip, kaip nuoširdžiai vaidinate – tokie, nuoširdūs ir išlikite“. Raseinių r. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Modesta Gailė palinkėjo visiems, kad „pozityvios istorijos visada įkvėptų daryti gerus darbus“.

Kasmet konferencijoje dalyvaujantis Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas Žakas pasidalino mintimis: „labai tikiu, jog mokiniai, kurie dalyvauja tokiame renginyje, bus jautresni, supratingesni ir nepakantūs blogiui, neapykantos apraiškoms“.

Meninė konferencija, skirta Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai vyksta nuo 2011 metų. Ariogaloje šis renginys vyko jau aštuntą kartą ir jame dalyvavo 120 mokinių ir 22 mokytojai iš 13 bendrojo ugdymo įstaigų:

 • Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus–Naruševičiaus gimnazijos
 • Biržų „Saulės“ gimnazijos
 • Daugų Vlado Mirono gimnazijos
 • Kauno „ Veršvų“ gimnazijos
 • Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos
 • Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos
 • Kėdainių profesinio rengimo centro
 • Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos
 • Vilniaus r. Lavoriškių gimnazijos
 • Marijampolės Ryto pagrindinės mokyklos
 • Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro
 • Raseinių r. Ariogalos gimnazijos
 • Vilniaus  „Žaros“ gimnazijos

Organizatoriai džiaugiasi, jog renginyje dalyvavo gausus būrys svečių, kurių dalyvavimas patvirtina, jog minima diena yra svarbi, o mokinių paruošti pristatymai dar kartą primena, jog apie Holokaustą turime ir privalome kalbėti. Kaip ir kasmet, turime dalyvauti Pasaulio žydų kongreso iniciatyvoje „Mes prisimename“.

Tradicinę meninę konferenciją organizavo Tarptautinės komisijos sekretoriatas kartu su Ariogalos gimnazijos Tolerancijos ugdymo centru.

https://www.komisija.lt/menine-konferencija-minint-tarptautine-holokausto-auku-atminimo-diena/

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2024 7 vasario