LIKS konferencija

LIKS konferencija

Lietuvos Kompiuterininkų sąjunga kas dveji metai organizuoja renginį „Kompiuterininkų dienos„, kurių metu vyksta ne tik tarptautinė mokslinė konferencija, daugybė informacinių seminarų, pasidalijimas patirtimi, bet renginiai, skirti informatikos mokymui mokykloje, Lietuvos informatikos mokytojų (LInMA) konferencija. Renginio dalyvius pasveikino ŠMM viceministras, Kauno savivaldybės administracijos atstovė, VU Kauno fakulteto dekanas. Įvadinėje dalyje pristatytos informacinės visuomenės plėtros kryptys, Nacionalinės skaitmeninės koalicijos veiklą Lietuvoje. Infobalt atstovė pristatė tyrimą apie IT specialistų poreikį Lietuvoje. Renginyje dalyvavę pedagogai diskutavo apie pradinio ir pagrindinio ugdymo IT bendrųjų programų atnaujinimą mokyklose, IT valstybinį brandos egzaminą. Pristatyti pranešimai apie informacijos saugą, dizaino taisykles, rengiant pristatymus, saugų naršymą ir internetines paslaugas, 3D galimybes mokslui ir pramonei. Mūsų gimnazijos IT mokytoja Danguolė Vaitmonienė pasidalino patirtimi skaitydama pranešimą „eTwinning programos švietimo projektai Europos mokyklose“. LInMA suvažiavime buvo išrinkta nauja Valdyba.

    

Paskutinis atnaujinimas: 2017 25 rugsėjo