GEROS SAVIJAUTOS PROGRAMOS UŽSIĖMIMAI

GEROS SAVIJAUTOS PROGRAMOS UŽSIĖMIMAI
Kauno Veršvų gimnazijos mokiniai spalio – gruodžio mėnesį dalyvavo Geros savijautos programoje, kuria siekama sumažinti nuotolinio mokymo pasekmes vaikų ir jaunimo fizinei bei psichikos sveikatai, gerinti mokinių emocinę būklę sukuriant kuo palankesnes sąlygas patirti mokymosi sėkmę jau sugrįžus į klases.

1 klasių mokiniams (Romainių g.) vyko užsiėmimai „Atsipalaidavęs ir stiprus”, 2-4 kl. mokiniams (Romainių g. 28) ir 1,3-4 klasių mokiniams (Inkaro g.) vyko užsiėmimai ” Bendradarbiavimo ir komandinio darbo įgūdžių formavimas”, 2 kl. mokiniai (Inkaro g.) dalyvavo „Mokyklinio amžiaus vaikų streso įveikos įgūdžių lavinimas, remiantis įsisąmoninimo ir kognityvinės -elgesio terapijos (KET) metodikomis” užsiėmimuose, 5 – 7 kl. mokiniams  vyko užsiėmimai tema „Nusiraminimo ir streso įveikos technikos”, 8-II gimn. kl. mokiniams „Streso įveika ir nusiraminimo technikos”, III – IV gimn.kl. mokiniams „Nusiraminimo ir streso įveika vyresniųjų klasių mokiniams”.

Paskutinis atnaujinimas: 2021 12 gruodžio