Gedulo ir Vilties dienai paminėti – pilietinė iniciatyva “Gyvybės medis”

Gedulo ir Vilties dienai paminėti – pilietinė iniciatyva  “Gyvybės medis”

Birželio 14 – ąją, minint masinius gyventojų trėmimus, prasidėjusius prieš 80-metų, Tarptautinė Komisija švietimo įstaigoms pasiūlė dalyvauti iniciatyvoje „Gyvybės medis“. „Gyvybės medis“ simbolizuoja  kartų ryšį ir tautos istorinės atminties perdavimą ateities kartoms, tarsi nuo medžio šaknų į kamieną, o iš kamieno į šakas ir lapus. Buvę politiniai kaliniai, tremtiniai ir laisvės kovų dalyviai yra mūsų tautos medžio šaknys – vertybinis stuburas, jie yra istorijos pasakotojai, perduodantys žinią, ką patyrė jie, jų tėvai ar seneliai (www.komisija.lt).
Represuotųjų duomenys pradėti rinkti 1988 m., Lietuvoje susikūrus Sąjūdžiui. Mečio Laurinkaus vadovaujama grupė platino Lietuvoje Sąjūdžio anketas apie Lietuvos gyventojų trėmimus, lagerius, žudynes,  užpildytas analizavo, sistemino, sudarė kartotekas. Iš viso autentiškų liudijimų apie Lietuvos gyventojų patirtas represijas sovietų okupacijos metais surinkta daugiau kaip 150 tūkstančių. Kartu su archyviniais dokumentais šie liudijimai sudarė tęstinio leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas” pagrindą.
http://www.lietuviaisibire.lt/
Atliepdami į Komisijos kvietimą ir gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro programos tikslus, padedami mokytojų, pradinių klasių mokiniai (1a, 1b, 2a, 2b, 2f, 3a, 3b, 3c, 4b, 4c) bei Ia, Ii, IIa klasių gimnazistai piešė, kūrė rankų darbo ir skaitmeninius atvirukus – pasveikinimus, skirtus buvusiems tremtiniams, politiniams kaliniams ir laisvės kovų dalyviams. Darbeliai buvo pristatyti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno skyriaus atstovams.
Nuoširdaus ir šilto susitikimo/pokalbio metu LPKTS valdybos ir Kauno filialo pirmininkas Vladas Sungaila bei sąjungos narė, tremtinė Julija Jurgelevičienė, gimnazistėms Eilingai Stočkelytei ir Rimantei Škarnulytei, papasakojo asmeninius tremties laikotarpio prisiminimus, padovanojo LPKTS išleistas knygas apie tremtį.

“Ačiū, kad nepasidavėt dėl mūsų Tėvynės” (IIa gimn. kl. mokinė Luka Zdanytė)

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021 19 birželio