Erasmus + KA2 tarptautinis tarpmokyklinių starteginių partnerysčių projektas „Art, Technology & Sport keep me bound to my School” 2016–2018

Erasmus + KA2 tarptautinis tarpmokyklinių starteginių partnerysčių projektas „Art, Technology & Sport keep me bound to my School” 2016–2018

2016 metų rudenį mūsų mokykloje pradėtas vykdyti tarptautinis Erasmus + KA2  projektas „Art, Technology & Sport keep me bound to my School”. Jame kartu su mūsų mokykla dalyvauja Turkijos, Ispanijos, Graikijos, Portugalijos ir Estijos mokyklos. Šio projekto tikslas – stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, leisti kiekvienam vaikui pajusti pažinimo džiaugsmą pasitelkiant į pagalbą informacines technologijas, sportą, meną. Dvejus metus vyks įvairios veiklos, į kurias bus įtraukti mūsų mokyklos mokiniai, mokytojai ir tėveliai.

Projekto koordinatorius – anglų kalbos mokytoja Birutė Dručkutė

Paskutinis atnaujinimas: 2017 10 lapkričio