Džiugi žinia

Džiugi žinia

Šiais metais vėl galime pasidžiaugti nauju finansuotu Erasmus+ KA 229 tarptautiniu projektu „School Entrepreneurship. An Adventure Looking at the Future of Europe“. Labai smagu, kad šis projektas tiesiogiai siejasi su verslumo sampratos įgyvendinimu ir atliepia mūsų gimnazijos poreikius. Šio projekto tikslas – verslumo ugdymas mokykloje. Dvejus metus mokiniai simuliuos tarptautinę bendrovę ir į tarptautinę rinką įves vietinį pasirinktą produktą, mūsų atveju, – lietuvišką varškės sūrį. Projekto metu mokiniai susipažins su savo ir partnerių šalių vartojimo ypatumais, įgis logistikos, marketingo pagrindų, pasidomės juridiniais aspektais kuriant bendrovę. Mes bendrausime ir kartu dirbsime su partneriais iš Ispanijos ( pastarieji ir yra viso šio projekto pagrindiniai koordinatoriai), Rumunijos, Lenkijos ir Italijos, lankysimės šiose šalyse. Šis projektas skirtas 12-16 metų mokiniams.
Pirmasis tarptautinis projekto koordinatorių ir mokyklų vadovų susitikimas įvyko 2018 metų spalio 18-20 dienomis Izajir miestelyje, Ispanijoje. Mūsų gimnazijai atstovavo direktorius Žilvinas Damijonaitis bei projekto koordinatorė Birutė Dručkutė. Susitikimo metu buvo aptartos projekto veiklos, jų viešinimas, patvirtintas veiklų planas. Kiekviena šalis trumpai pristatė savo valstybę, mokyklą, švietimo sistemą. Daug dėmesio buvo skiriama mokymo(si) veikloms, jų planavimui bei projekto vertinimui.
Iznajir įsikūręs apie 100 km nuo Malagos, kalnuotoje Andalūzijos vietovėje. Šiame regione daug  alyvuogių „giraičių“, kurios iš tikrųjų įspūdingos.

Paskutinis atnaujinimas: 2018 12 gruodžio