Paskaitos apie donorystę, prievartą ir išnaudojimą III-IV gimnazistams

Paskaitos apie donorystę, prievartą ir išnaudojimą III-IV gimnazistams

2019 m. gegužės 24 dieną bendradarbiaujant visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Vilmai Macijauskienei ir etikos mokytojai   Gintai Junelienei, buvo pakviesti atstovai iš KOPŽI (Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras) ir Donorystės centro. Jie pravedė paskaitas III-IVgimnazinių klasių mokiniams.
KOPŽI atstovė pasakojo apie prekybos žmonėmis formas: prievartinį darbą, prostituciją, išnaudojimą nusikalstamoms veikloms. Vaikai buvo informuoti kaip atpažinti tokius sąvadautojus ir nepasiduoti jų įtakai.
Donorystės centro atstovė vaikams skleidė gerąją žinią apie donorystės prasmę, kad kuo mažiau organų nukeliautų į dangų, o liktų tarnauti čia žemėje. Dovanotas organas – tai ne tik padovanotas antras gyvenimas… Tai gyvenimo stebuklas, kai dalelė donoro gyvena kitame kūne. Vaikai labai susimąstė, o po paskaitos atsirado  norinčių individualiai pasikalbėti su lektore ir išsamiau susipažinti su dokumentais.

Paskutinis atnaujinimas: 2019 29 gegužės