2021 -2022 m.m. ugdymo proceso organizavimo tvarka

Pradėkime  naujus 2021 – 2022 mokslo metus laikydamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų ir rekomendacijų, kad užtikrintume visų gimnazijos bendruomenės narių saugumą ir galėtume įgyvendinti kokybišką ugdymą.

Teisės aktai reglamentuojantys ugdymo įstaigų veiklos organizavimą Covid – 19 pandemijos metu:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 m. rugpjūčio 25 d.  SPRENDIMAS Nr. V-1931 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. V-1552 „DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0d56ece205db11ecb4af84e751d2e0c9

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 m. rugpjūčio 24 d.  SPRENDIMAS Nr. V-1927 „ DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6f482ef004eb11ec9f09e7df20500045

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 m. rugpjūčio 20 d.   SPRENDIMAS Nr. V-1904 „ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 m. kovo 5 D. SPRENDIMO NR. V-465 „DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e236c85001a711ec9f09e7df20500045

 

Bendri saugumo reikalavimai:

 • Atstumų laikymasis, maksimali grupių izoliacija, reguliuojami srautai, kad būtų išvengta jų maišymosi.
 • Visi gimnazijos darbuotojai ir mokiniai nuo penktos klasės dėvi kaukes uždarose patalpose.
 • Patalpos vėdinamos ir dezinfekuojamos.
 • Stebima mokinių ir gimnazijos darbuotojų sveikata.
 • Mokinių sveikatos patikrinimas dėl COVID-19 yra savanoriškas – tai nėra barjeras grįžti į mokyklą.
 • Neįgijusiems imuniteto gimnazijos darbuotojams Vyriausybės nustatyta tvarka privaloma reguliariai testuotis.
 • Imunitetą turintiems – pasiskiepijusiems ar persirgusiems – mokiniams ir mokytojams testuotis nereikia.
 • Skiepijimas rekomenduojamas visiems gimnazijos darbuotojams, kurie nėra persirgę COVID-19, taip pat mokiniams nuo 12 metų.
 • Jei klasėje vienas ar keli vaikai užsikrės koronaviruso infekcija, nebūtinai visiems teks izoliuotis. Specialistai kiekvieną atvejį vertina individualiai.

Mokiniams (pradinukams):

Mokiniai į gimnaziją nevėluoja ir įeina jiems paskirtu įėjimu pagal klases

Inkaro g.: 1b, 1c, 3a, 4b – šoninės durys, 1a, 2c, 4a – šoninės durys, 2b, 3c, 4c – pagrindinės durys, PUG, 2a, 3b – šoninės durys.

Romainių g.: 2d, 3f, 4d, 4e –pagrindines durys ( Ia.), 1f, 2e, 3d, 3e – šonines laiptinės durys (IIa.), 1d, 1e – šonines durys, 2f – šoninės durys nuo gatvės pusės.

 1. Mokiniai laikosi krypčių žemėlapio nuorodų ir eina tik savo klasės kryptimi;
 2. Klasių mokiniai gali būti tik jiems priskirtose teritorijose ir iš jų išeiti tik šiais atvejais: paskirtu laiku į valgyklą, į kitą spec. kabinetą su mokytoja/-u, į tualetą ar esant reikalui suderinus su mokytoju);
 3. Iš gimnazijos į kiemą išeiti galima tik su mokytoja/-u;
 4. Kuomet pamoka vyksta kitame kabinete, mokiniai laukia kol ateis pamoką vedantis mokytojas ir juos nusives iki spec. kabineto;
 5. Valgykloje mokiniai laikosi atstumo ir valgyklos taisyklių, o atsineštą maistą mokiniai gali valgyti klasėje (valgoma paskirtu laiku);
 6. Mokiniai privalo laikytis higienos taisyklių, plauti ir dezinfekuoti rankas, nečiupinėti inventoriaus, kai to nereikia ir stengtis kuo mažiau kontaktuoti su kitais mokiniais;
 7. Pasijutus blogai, mokiniai iškart privalo informuoti klasės auklėtoją;
 8. Pertraukų metu mokiniai išeina į lauką kartu su mokytoja/-u arba ilsisi klasių poilsio zonose Inkaro g., ir koridoriuose srautais Romainių g., kad kabinetai būtų išvalyti, išvėdinti ir dezinfekuoti.

Mokiniams (pagrindinis ir vidurinis ugdymas):

 1. Mokiniai į gimnaziją nevėluoja ir įeina jiems paskirtu įėjimu pagal klases (5-6 kl – aktų salės pusė, 7-I kl. – centrinis įėjimas, II-IV kl. – sporto salės pusė);
 2. Mokiniai laikosi krypčių žemėlapio nuorodų ir eina tik savo klasės kryptimi;
 3. Klasių mokiniai gali būti tik jiems priskirtose teritorijose ir iš jų išeiti tik šiais atvejais: paskirtu laiku į valgyklą, į kitą spec. kabinetą su mokytoja/-u, į tualetą ar esant reikalui suderinus su budinčiu mokytoju;
 4. Visi mokiniai naudojasi tik rūbinėmis, spintelėmis naudotis šiuo laikotarpiu draudžiama;
 5. Kuomet pamoka vyksta kitame kabinete, mokiniai laukia kol ateis pamoką vedantis mokytojas ir juos nusives iki spec. kabineto;
 6. Valgykloje mokiniai laikosi atstumo ir valgyklos taisyklių, o atsineštą maistą mokiniai gali valgyti klasėje (valgoma paskirtu laiku: 5-6 kl. – po 2 pamokų, 7-I kl. – po 3 pamokų, II-IV kl. po 4 pamokų);
 7. Mokiniai privalo laikytis higienos taisyklių, plauti ir dezinfekuoti rankas, nečiupinėti inventoriaus, kai to nereikia ir stengtis kuo mažiau kontaktuoti su kitais mokiniais, vengti fizinio kontakto;
 8. Pasijutus blogai, mokiniai iškart privalo informuoti klasės auklėtoją, budintį ar bet kurį kitą mokytoją;
 9. Pertraukų metu mokiniai išeina į koridorių, kad kabinetai būtų išvalyti ir dezinfekuoti.
 10. 5 – 12 kl. mokiniams privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemones mokykloje (pamokų metu, pertraukų metu, koridoriuose, einant į tualetą ir t.t.)

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021 1 rugsėjo